Obično i preobraženo srce

Pitanje: Kakva je razlika između običnog uma i srca, i uma i srca koji su preobraženi?

Šri Činmoj: Razlika između običnog uma i preobraženog uma je veoma jednostavna. Ako se radi o običnom umu, tada taj um često napadaju strah, sumnja, nemir, briga itd. Takođe, on je veoma često ograničen. Ali, ako se preobrazi, um tada postaje prostran, prostraniji, najprostraniji. On postaje beskonačno nebo, beskonačni okean. Razlika između običnog i preobraženog uma je kao razlika između ograničenog i neograničenog. U ograničenom, caruje pometnja, sa suprotstavljenim idejama i negativnim silama. U neograničenom, deca Mira, Svetlosti i Blaženstva, pevaju i plešu.
Sada, što se tiče srca, ako je to obično srce, srce koje ne teži, onda će ono patiti od nesigurnosti i osećaja odvojenosti. To srce se neće usuditi da se sjedini sa drugim ljudima ili drugim srcima, jer misli da će izgubiti sve što ima. Obično srce oseća da će izgubiti deo sopstvene stvarnosti čim nešto podeli sa drugima. Ono oseća da neće moći da poseduje svet u njegovoj celovitosti, ako postane jedno sa svetom. A preobraženo duhovno srce, umesto toga, oseća da će dobiti Mir, Svetlost i Blaženstvo u obilju ako se poistoveti sa drugim srcima. Preobraženo srce je srce koje je uspostavilo neodvojivo i večno jedinstvo sa svima. Ono oseća da će moći da prisvoji čitav univerzum kao sopstveni i da bude zadovoljno kada se pročisti. Umesto da gubi, ono oseća da će dobiti sve: čitavu tvorevinu plus Tvorca Lično.

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 13