Pitanje: Ako je nekom veoma teško da meditira pošto mu nedostaje disciplina i ne može da se koncentriše, imate li da predložite neko rešenje? Kako da razvijemo samodisciplinu i poboljšamo svoju meditaciju?
Šri Činmoj: U tom slučaju treba početi sa koncentracijom. Za nekog takvog meditacija će biti isuviše teška. Samodisciplina se stvara ispravnom koncentracijom, pogotovo pod izričitim vođstvom sposobnog učitelja. Dok praktikuje meditaciju, čovek treba da vodi jedan disciplinovan život. Ako mu život nije u određenoj meri disciplinovan, onda će mu meditacija uvek biti suviše teška.

Pitanje: Kako da ispraznim um da bih mogao da meditiram?
Šri Činmoj: Kao prvo, neophodno je da težiš. Potom, moraš učiniti da um bude bez misli. Ne smeš dozvoliti nijednoj misli da uđe u tvoj um i da se oblikuje. Recimo da se pojavi neko ime. Čim se prvo slovo imena pojavi, uništi ime. Moraš učiniti svoj um da bude bez misli, prazan koliko god je moguće.

Koncentracija raščišćava put. Bez toga, mnogo, mnogo misli dolazi – nezdravih, neprikladnih misli. One mogu sve da upropaste. Ali, kada je meditacija uspešna, misli mogu da dođu, ali nas one ne ometaju. One su kao let ptica. Nebo je toliko prostrano da mu te ptice ništa ne mogu. One ne mogu da zaparaju nebo. U umu postoji prostrano nebo. Kad meditiramo, ako misli dođu, one ne mogu da naude umu. Ali, tokom koncentracije, ako dođu loše misli a vi se ne koncentrišete intenzivno, onda ne možete da nastavite i da pređete u meditaciju.

Vrlo često čujem da aspiranti kažu da ne mogu da se koncentrišu duže od pet minuta. Posle pet minuta dobijaju glavobolju ili osećaju da im glava gori. Zašto? Zato što snaga njihove koncentracije dolazi iz intelektualnog uma, ili, možete reći, uvežbanog uma. Um zna da ne sme da luta; toliko znanja um ima. Ali, ako hoćemo da um koristimo ispravno, na prosvetljen način, onda u njega mora da uđe svetlost duše. Kad svetlost duše uđe u um, krajnje je lako da se satima koncentrišemo na nešto. Tokom tog perioda neće biti misli, ni sumnji i strahova. Nijedna negativna sila ne može da uđe u naš um ako je on ispunjen svetlošću duše.

Koncentracija je dinamička volja uma koja deluje u nama da bismo prihvatili svetlost, a odbacili tamu. Ona je kao božanski ratnik u nama. Neverovatno je šta koncentracija može da učini u našem životu težnje. Ona lako može da odvoji Raj od pakla, tako da, dok smo ovde na Zemlji, možemo da živimo u stalnom blaženstvu Raja, a ne u neprekidnim brigama, strepnjama i mučenjima pakla.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8