Pitanje: Kako da se tragalac pomiri sa posledicama svojih grešaka iz prošlosti?
Šri Činmoj: Tragalac jedino može da se trudi da učini pravu stvar, da nastoji da ostvari Boga. On sam je nesavršen, ali zna da postoji Neko ko je savršen, a to je Bog. Pravi tragalac oseća da će, tek ako bude mogao da pođe Bogu i dobije svetlost i ako bude u stanju da preobrazi svoj sopstveni život, moći da pomogne i drugima kojima je prouzrokovao patnju.

Pitanje: Da li će nam meditacija omogućiti da se oslobodimo od loše karme?
Šri Činmoj: Ako hoćete da se oslobodite loše karme, prva stvar koju treba da uradite je da zaboravite na nju. Ako mislite o njoj, onda je nesvesno gajite. Ali, ako mislite na dobru karmu - a to će reći težnju, koncentraciju i meditaciju - onda idete ispravnim putem.

Karma je sanskritska reč koja znači delovanje. U filozofiji Gospoda Bude zakon karme ima izuzetno značajnu ulogu. Na svim duhovnim stazama moramo do izvesne mere prihvatiti zakon karme. U današnje vreme je zakon karme suštinski, zato što se ljudi još uvek odaju zadovoljstvima neznanja. Ali kad ozbiljno i potpuno uđemo u more duhovnosti, zakon karme neće uvek neizbežno važiti.

Pitanje: U svom predavanju si rekao da ako vidimo problem i suočimo se sa problemom, mi imamo veću snagu od problema. Da li time hoćeš da kažeš da problem nije problem ako znamo kako da gledamo na njega?
Šri Činmoj: Ako znamo kako da gledamo na problem, pola njegove snage nestaje. Ali, mi obično nastojimo da izbegnemo problem; pokušavamo da pobegnemo od njega. Nije zločin imati problem, pa zašto bismo se onda plašili da se suočimo sa njim? Naš problem je u tome što, kad se u našem životu desi nešto nezgodno, mi smesta osećamo da je to naša greška, da smo učinili nešto pogrešno.

Pitanje: Da li ono što činimo na ovom svetu utiče na naš budući život?
Šri Činmoj: Ako učinimo nešto pogrešno na ovom svetu, moramo da znamo da ćemo bilo danas bilo sutra, bilo u fizičkom svetu bilo u unutrašnjem svetu, iskusiti posledicu toga. „Što smo posejali, to ćemo i požnjeti.“ To je zakon karme. Ako stalno kradem, onda ću jednog dana biti uhvaćen i završiću u zatvoru. Možda me, ako ukradem nešto, neće uhvatiti danas; ali ako nastavim da kradem, na kraju ću biti uhvaćen. A opet, ako redovno radim dobre stvari – ako se molim, ako meditiram, ako činim božanske stvari – i to će mi doneti rezultat. Zakon karme se ne može tako lako poništiti. Moguće ga je poništiti jedino ako se spusti Božanska Milost.

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 3