Pitanje: Čemu služi reinkarnacija?

Šri Činmoj: U jednom životu na zemlji mi ne možemo da učinimo sve. Ako ostanemo u svetu želja, nikad nećemo biti u stanju da ispunimo sebe. Dok smo deca, mi imamo na milione želja, pa i kad napunimo sedamdesetu, mi vidimo da nam se neka želja nije ispunila i osećamo se jadno. Što više želja ispunimo, to više želja nam se javlja. Mi želimo jednu kuću, pa dve kuće; jedan automobil, pa dva automobila i tako dalje. Tome nema kraja. Kad nam se želje ispune, mi vidimo da smo i dalje nezadovoljni. Tada podležemo drugim željama, ili još većim željama.
Ali, naš najdraži je Bog. Mislite li da će nam Bog dopustiti da ostanemo neispunjeni? Ne! Božiji cilj je upravo da ispuni svakog pojedinca, i Sebe kroz nas; On će nas stalno iznova vraćati, da bismo ispunili svoje želje.

 

Smrt nije kraj. Smrt nikako ne može biti kraj. Smrt je put. Život je putnik. Duša je vodič.
Kada se putnik umori ili iscrpi, vodič savetuje putniku da se odmori na kratko ili na duže, a potom će njegovo putovanje ponovo započeti.
Kada se u običnom životu neka osoba koja ne teži valja u blatu neznanja, to je prava pobeda smrti. Kada u duhovnom životu neki tragalac ne plače za višom svetlošću, blaženstvom i moći, to je rođenje njegove smrti.
Šta možemo da naučimo od unutrašnjeg života, od života koji zahteva ukidanje smrti? Unutrašnji život nam kaže da je život duševno dragocen, da je vreme plodonosno dragoceno. Život bez težnje vremena je besmislen. Vreme bez težnje života je beskorisno.

izvor: Šri Činmoj, "Smrt i reinkarnacija"

To se razlikuje od slučaja do slučaja. Ako se čovek ne moli i ne meditira i ako ne sledi duhovni život, tada mu je zaista bolno da se rastane od ovoga sveta, jer ne želi da se preda Božjoj Volji. Kao prvo, on ne zna i ne oseća šta je Božja Volja. On isto tako ne oseća ni Božju svesnu Zaštitu, Vođstvo i Brigu, tako da mu izgleda da je sasvim izgubljen. U ovom svetu ne može da učini ništa, a u drugom svetu sve je neizvesno. Gde nema težnje, postoji ogroman strah, jer obični ljudi osećaju da je smrt nešto potpuno nepoznato. Oni ne znaju kuda idu. A tragaoci znaju da idu Svevišnjem, da idu u carstvo Gospodnje. Ono im je privremeno nepoznato, ali svest tog nivoa je oblast mira i odmora. Ona pripada Svevišnjem, njihovom večnom Ocu. Zato ne osećaju nikakav strah.

U ovom trenutku smrt je potrebna; smrt nam je neophodna. Ništa ne možemo da radimo dugo, bez predaha. Igramo se 45 minuta ili čitav sat, a potom se umorimo i potreban nam je odmor. Isto se događa sa našom težnjom. Pretpostavimo da na Zemlji živimo šezdeset ili sedamdeset godina. Od tih šezdeset ili sedamdeset godina, možda meditiramo svega dvadeset ili trideset dana, a čak i tad samo po nekoliko sati. U svojoj meditaciji običan čovek ne može neprekidno da teži četiri sata, dva sata, pa čak ni jedan sat. Kako da onda ima težnju, stvarnost ili svest koja bi ga u trenu odvela do večne Istine ili besmrtne Svesti?

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9