Tragalac ne može postići unutrašnje pročišćenje odjednom. To je postepen proces. Unutrašnje pročišćenje počinje našom svesnom meditacijom, onda treba da bude postignuto u budnom stanju i na kraju treba da bude postignuto i dok spavamo. Nakon svega ovog će se postići i tokom sna. Moramo početi od početka i raditi postepeno, deo po deo. To znači da je neophodno da stalno pročišćavamo sebe tokom meditacije.

Jednostavnost je najvrednije blago u Božjoj tvorevini, u Božjem ostvarenju i u Božjem ispoljavanju. Bog je uvek jednostavan, ali mi ga smatramo komplikovanim. S našim jalovim umom, mi smo ti koji čine Boga komplikovanim i onda sebi stvaramo probleme. Što jednostavniji postanemo, to pre ćemo doći do odredišta. Život jednostavnosti je život stalnog napretka. U jednostavnosti možemo najbrže postići napredak, napredak koji večno traje.

Pitanje: Kako uvek možemo da vidimo božanske osobine u drugima?

Šri Činmoj: Ako u drugim ljudima ne budeš video božanske osobine, osećaćeš da vidiš tigra, zmiju, pantera, bika ili neku drugu životinju; videćeš ljubomoru, sumnju, strah ili druge nebožanske osobine. Kada vidiš nebožanske osobine u drugima, treba da osetiš da su to divlje životinje. Šta će se tada desiti? Te divlje životinje će te progutati. Ako ugledaš tigra pred sobom, da li misliš da će tigar jednostavno otići? U prirodi tigra je da te proguta. Ako budeš gledao nebožanske osobine u drugima, tada će odmah te divlje životinje doći i progutati te. Sa druge strane, ako u svakoj osobi budeš video božansko dete, ili prelepi cvet, ili plamteću sveću koja simbolizuje uspon plamena težnje, bićeš pun radosti.

Ako nema čistote u aspirantovom unutrašnjem ili spoljašnjem životu, onda aspirant nije ništa bolji od životinje. Bez čistote on ne može zadržati nijedan duhovni poklon koji primi. Sve se gubi i sve razočarava tragaoca ako mu nedostaje čistota. Ali ako je preplavljen čistotom, božanske osobine će na kraju ući u njega. One će pevati u njemu, plesati u njemu i učiniti ga najsretnijim čovekom na svijetu. I čineći ga sretnim, ove osobine će naći svoje vlastito istinsko ispunjenje. Čistota u fizičkom je od vrhunske važnosti. To ne znači da treba da se kupamo deset puta dnevno. Ne, to nije čistota. Čistota ne zahteva da imate čisto telo, jer istinsko fizičko boravi u srcu. Treba da postavite unutrašnji oltar unutar svoga srca. Ovaj oltar je neprestano pamćenje Svevišnjeg Pilota unutar nas.

 

Pitanje: Kako da stalno težimo duhovnoj čistoti?
Šri Činmoj: Kada neko nema čistote, onda nije ništa bolji od nebožanske, agresivne, napadne životinje. Ako iskreno možeš da osetiš da je tako, onda ćeš neminovno napredovati u postizanju duhovne čistote. Pogledaj kakva je osoba koja nema čistote, a onda vidi šta je i kakva bi mogla postati ako ima čistotu. Ako je neko proveo nedelju dana bez čistote, a onda sledeće nedelje počne da je razvija ili da vapi za čistotom, onda će on sam biti onaj koji posmatra i procenjuje. Odmah će uvideti razliku. Kada uporedi, videće da je prve nedelje vodio život životinje, a sledeće nedelje život svetog čoveka.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9