Pitanje: Ja nisam siguran da molitva ima nekog smisla. Ako je naš cilj da se predamo - kao što je Hrist rekao: „Neka bude Volja Tvoja“ - zašto bismo od Boga tražili da bilo šta učini?

Šri Činmoj: Zar je zločin tražiti dobre stvari, a ne loše stvari? Možeš da se moliš Bogu: „Učini me najboljim učenikom mog Gurua“. Ja ne mislim da ćeš ti tražiti od Boga da ti da deset automobila! Uvek moramo da dobro odaberemo. Moliti se za dobre stvari uopšte nije loše: „Bože, daj mi mir, daj mi radost, daj mi ljubav“. Potom ćemo reći: „Bože, od Tebe zavisi da li ćeš mi te stvari dati danas ili sutra, za deset dana ili za dvadeset godina“. Bog će biti srećan što od Njega tražimo mir. Potom će doći dan kad ćemo imati mir, ljubav i svetlost u veoma velikoj meri. U tom trenutku, mi ćemo početi da govorimo Bogu: „Daj mi šta god Ti želiš da mi daš. Učini šta god Ti želiš da učiniš sa mojim životom“.

Kad se molimo, često postoji suptilna želja za nečim, žudnja da se nešto dobije ili postane nešto. Možemo to nazvati težnjom, jer se molimo da postanemo dobri, ili da imamo nešto božansko što sada nemamo, ili da budemo slobodni od straha, ljubomore, sumnje i tako dalje. Ali, uvek je prisutno suptilno nastojanje s naše strane da iznutra poguramo stvar.

Sve dok u duhovnom životu dobro ne uznapredujemo i ne osetimo da smo jedno sa Bogom, molitva je neophodna. Ako dobijemo nešto pomoću molitve, mi možemo da kažemo svetu: “Molio sam se za to; zato sam to dobio. Vidi, ja sam tako blizak sa svojim Ocem!” Mi smo kao deca koja su gladna. Tražimo hranu od naše majke i ona nas hrani. Da, ona bi nas i sama nahranila, ali to što tražimo hranu, a naša majka nas sluša, pruža nam radost. To ubeđuje naš um da ona mari za nas. Zbog naše unutrašnje povezanosti i bliskosti s našom majkom, mi od nje možemo da tražimo šta god hoćemo.

Meditacija i molitva su dve različite vrste razgovora, ali služe istoj svrsi. Kada se molimo, mi govorimo Bogu;  mi Mu kažemo sve o našim potrebama i o našim duševnim očekivanjima. Pomoću naše molitve, mi tražimo od Boga sve što želimo, a sve ono iz samog našeg bića što bismo hteli da ponudimo Bogu, mi nudimo pomoću naše molitve. Ali, kada meditiramo, mi ostajemo tihi, potpuno tihi, i molimo Boga da deluje u nama i pomoću nas. On nam daje naloge, a mi se trudimo da izvršimo Njegovu izričitu Volju.

Molitva i meditacija su kao dva puta. Molitva je uvek za naše sopstveno dobro, za naš sopstveni život, za naše bliske i drage u našem sopstvenom malom svetu. Ako se dobro molimo, Bog će nam dati dva krila da letimo uvis. Ali, meditacija je za čitav svet. Kad dobro meditiramo, mi osećamo jedinstvo sa našom sopstvenom proširenom stvarnošću. Ako možemo da sledimo put meditacije, mi smo ratnici-junaci. Tad na svojim ogromnim ramenima možemo da nosimo teret čitavog čovečanstva. Kad ispunimo svoj život meditacije, mi ispunjavamo ne samo Boga, već i sebe i čitav svet.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 4