Pitanje: Kako da otvorimo svoje srce kad osećamo da je zatvoreno?
Šri Činmoj: Ima dva jednostavna načina. Jedan način je da u sebi plačete krajnje intenzivno, kao dete koje plače za lutkom. U vašem srcu je vaša prava Stvarnost, vaš Voljeni Svevišnji. Ako možete da plačete za svojim Voljenim Svevišnjim kao što dete plače za lutkom, onda ćete sigurno otvoriti vrata svog srca. To je jedan način.

Moramo da znamo izvor naših pitanja. Ako je izvor tih pitanja intelektualni um, komplikovani um, ili fizički um, ta pitanja nemaju suštinski značaj. Čak i ako se na njih krajnje primereno odgovori, ti odgovori nam neće koristiti u našem unutrašnjem životu. Kada se radi o vašem srcu, postoji samo jedno pitanje koje može da dođe iz srca, iz najvećih dubina srca, a to je: „Ko sam ja?“ To je jedino pitanje koje vredi postaviti i na koje vredi odgovoriti. To je pitanje na koje se mora odgovarati svakog dana, svake sekunde našeg života. Ako imate na milione pitanja o Bogu i o samom sebi, moći ćete da na najbolji način odgovorite na njih ako ispravno odgovorite na to jedno pitanje: „Ko sam ja?“ Sva druga pitanja okreću se oko tog pitanja. Kad znate odgovor na to pitanje, problemi vašeg života su rešeni.

Pitanje: Kakva je razlika između običnog uma i srca, i uma i srca koji su preobraženi?
Šri Činmoj: Razlika između običnog uma i preobraženog uma je veoma jednostavna. Ako se radi o običnom umu, tada taj um često napadaju strah, sumnja, nemir, briga itd. Takođe, on je veoma često ograničen. Ali, ako se preobrazi, um tada postaje prostran, prostraniji, najprostraniji... Sada, što se tiče srca, ako je to obično srce, srce koje ne teži, onda će ono patiti od nesigurnosti i osećaja odvojenosti.

Kada vidimo prostranstvo Stvarnosti našim fizičkim umom ili našim vitalom, preplašeni smo na smrt. Zašto? Zato što naš um i vital nemaju sposobnost da se poistovete sa nečim ogromnim. Oni su previše ograničeni. Oni su spremni da se dive prostranstvu, ali kada se radi o tome da postanu prostranstvo ili da izrastu u prostranstvo, oni se užasno boje... Ali, mi imamo nešto što će nas spasti i zaštititi, a to je srce.

Ima mnogo razloga što govorim ljudima da borave u srcu a ne u umu. Srce zna kako da se poistoveti sa Najvišim, sa najdaljim, sa najdubljim. Što se tiče uma, nije tako. Um nastoji da se poistoveti sa nekim objektom, sa nekom osobom, sa nečim ograničenim. Ali, to poistovećenje nije čisto ni potpuno. Kad um pokušava da se poistoveti, on gleda neki objekat okom oklevanja, ako ne i podozrenja. Ali, kada srce hoće da se poistoveti sa nečim ili nekim, ono koristi osećanje ljubavi i jedinstva.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6