Pitanje: Zašto rođenjem idemo od svetlosti ka tami?
Šri Činmoj: Zapravo, mi ne idemo od svetlosti ka tami kad stupamo u ovaj svet. To je vrlo složena tema. Svako rođenje je deo procesa evolucije. Svaka osoba ima dušu. Duša ulazi u materiju i odatle teži. Majka Zemlja ima unutrašnji podsticaj, težnju da bude jedno sa najvišim kosmičkim Ja, i sigurno će sva ljudska bića na zemlji postati jedno sa najvišim duhom. To je proces evolucije koji vodi do savršenog savršenstva.

Spoznaja Boga je samospoznaja u najvišem značenju te reči – svesna spoznaja svog jedinstva sa Bogom. Sve dok ostajete u neznanju, osećaćete da je Bog neko ko poseduje beskonačnu moć, dok ste vi najnemoćnija stvorenja na Zemlji. Onog trenutka kada spoznate Boga, uviđate da ste vi i Bog apsolutno jedno i u unutrašnjem i u spoljašnjem svetu. Spoznaja Boga predstavlja vaše poistovećenje sa vašim apsolutno najvišim Ja. Kada možete da se poistovetite sa svojim najvišim Ja i zauvek ostanete u toj svesti, kada to možete da otkrijete i ispoljite po sopstvenoj želji, tada ćete znati da ste ostvarili Boga.

Pitanje: Kako da disciplinujemo svoj život?
Šri Činmoj: Disciplinovan život može da dođe samo od jedne stvari, a to je težnja, unutrašnji vapaj. Kada žudimo za spoljašnjim stvarima, ponekad ih dobijamo, a ponekad ne. Međutim, ako je naš unutrašnji vapaj iskren, vidimo da ispunjenje uvek osvane. Dete plače za mlekom. Ono plače u kolevci u dnevnoj sobi. Majka je možda u kuhinji, ali ma gde bila, majka trčeći dolazi da dete nahrani mlekom. A zašto? Majka oseća da je detetov plač nevin i iskren.

Smrt je prelaz. Rekao sam da su život i smrt kao dve sobe; život je moja dnevna soba, a smrt je moja spavaća soba. Kad kažem da je smrt prepreka, tu govorim o smrti iz jedne drugačije perspektive. Šta je prepreka? Prepreka je nešto što nas sprečava da idemo dalje. To je granica koju ne možemo da pređemo. Ovaj život je zlatna prilika koju nam je dao Svevišnji. Ali, prilika je jedna stvar, a dostignuće druga. Naša duhovna evolucija, naš unutrašnji napredak, veoma je postojan, veoma spor, a istovremeno, krajnje značajan. Svakako da ima ljudi koji će stotinama ili hiljadama inkarnacija slediti normalni, prirodni ciklus rođenja i smrti. Tada će, jednog dana u Božijoj Večnosti, oni ostvariti Boga. Ali, postoje i iskreni, pravi tragaoci, koji su se duševno zakleli da će u ovoj inkarnaciji, sada i ovde, ostvariti Boga. Oni to kažu uprkos tome što znaju da ovo nije ni njihov prvi ni poslednji život. Oni osećaju da je beskorisno živeti bez ostvarenja Boga i hoće da ga postignu što je pre moguće.

Pitanje: Da li postoji način da se put do samospoznaje skrati?

Šri Činmoj: Postoje dva puta. Jedan je put uma, a drugi je put srca. Put srca je prečica. Ako hodamo putem uma, vrlo često imaćemo sumnje. Sumnjaćemo u sopstvenu težnju, sumnjaćemo u svoja iskustva i sumnjaćemo u svoje osećanje prema Bogu. Ovog trenutka volimo Boga, a narednog Ga možda ne volimo, jer Bog nije ispunio naše želje. Na putu uma stalno protivrečimo sopstvenim mislima.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7