Božanska milost se stalno spušta na nas. Oni koji iskreno teže svesni su ove božanske milosti, a oni koji ne teže drže vrata svog srca trajno zatvorena. Ako osećamo milost Svevišnjeg, videćemo da su Njegovi beskonačni kvaliteti - mir, Svetlost i blaženstvo - već na putu da uđu u nas, da sve vreme teku u nama i kroz nas i postaju nerazdvojni deo našeg unutrašnjeg i spoljašnjeg života. Jedino treba da sledimo tok milosti da bi nas odveo u Izvor, koji je Svevišnji.

Kada uradimo nešto pogrešno, ako znamo da postoji neko ko ima bezgraničnu Milost, bezgraničnu Samilost, potražimo spas kod Njega. Ali, isto tako svesno treba da shvatimo da ne treba da radimo ono što je pogrešno jer će nas zakon karme, zakon akcije, uzeti pod svoje. Ako nastavim da činim pogrešne stvari, kako mogu da očekujem bolji život, život koji više ispunjava?

Kada želite preobražaj, uvek je preporučljivo da se usredsredite na samilosni aspekt Svevišnjeg, pošto je Samilosni aspekt Svevišnjeg onaj aspekt koji ubrzava naše napredovanje. Kada Svevišnji nudi Svoju Samilost, ona je bezuslovna. Mi osećamo potrebu da preobrazimo sebe, kao i potrebu da se preobrazi svet i On nam to bezuslovno daje. Ako je takav naš pristup Svevišnjem, onda će zahvalnost našeg srca nabujati i to će ubrzati naše napredovanje. Prema tome, samilosni aspekt je uvek najbolji ako želimo da ubrzamo sopstveni razvoj i tok svetske evolucije. Ovo je najbrži način za postizanje pojedinačnog i kolektivnog napretka.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Samilost"
 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9