Pitanje: Da li je pakao zaista neko mesto u vitalnim svetovima, ili je to samo stanje svesti?
Šri Činmoj: Na fizičko-mentalnom nivou, pakao je mesto. On postoji radi iskustva vitala. Ako ste vodili loš život, neizbežno dospevate tamo. Tu postoji pravo mučenje, nezamislivo mučenje. Posebno je za one koji su počinili samoubistvo to mučenje beskrajno gore nego da ih žive peku na ulju. Patnja koju samoubice doživljavaju u suptilnom fizičkom i suptilnom vitalu je nezamisliva, nepodnošljiva. Oni dugo neće moći da se ponovo inkarniraju. Potom, pošto su u vitalnom svetu patili mnogo godina, kad najzad dobiju inkarnaciju, biće defektni: slepi, paralizovani, mentalno ili fizički poremećeni i svašta drugo.

Pitanje: Kad kažete „ostvarenje Boga“, šta to u stvari znači? Kako da izrastemo u to?
Šri Činmoj: Čovek treba da ostvari sopstveno Najviše. Kao ljudska bića, mi osećamo da beskrajni mir, beskrajna svetlost, beskrajno blaženstvo i beskrajna moć predstavljaju čistu fantaziju. Mi smo u konačnom, svađamo se i borimo. Šta više, nismo u stanju ništa da volimo. Ne možemo da volimo nikog. Ne možemo da volimo sami sebe.

Kao što ima različitih ljudi, tako ima i različitih jogija. Nisu svi jogiji na istom nivou. Potpuno ostvareni jogi je onaj ko je stalno jedno sa Božijom Svešću, stalno svestan svog jedinstva sa Bogom. A opet, ima poluostvarenih ili delimično ostvarenih jogija. Nekoliko sati dnevno, kad meditiraju, oni će biti jedno sa Bogom, a ostalo vreme biće kao obični ljudi. Jedinstvo određenog jogija sa Bogom zavisi od vrste ostvarenja koje je taj jogi postigao.

Besmrtnost se odnosi na život, život u obliku svesti, život u obliku stvarnosti i život u obliku objekta, subjekta ili supstancije. Besmrtnost znači besmrtnost svesti, a ne besmrtnost grubog fizičkog. Čovek može da napusti telo po svojoj slobodnoj volji. Ali, ako bilo šta na fizičkom nivou mora da traje neodređeno dugo vreme, to postaje najveće mučenje. Čak i najmaterijalističkiji čovek na zemlji, čak i čovek koji voli uživanja, biće ispunjen gađenjem ako ostane na zemlji više od sto godina. Svaka nebožanska želja mu se može ispuniti, ali čak i tad će mu se smučiti, zato što nema dodira sa prosvetljujućom svešću.

 

Sahađa samadi je daleko najviša vrsta samadija. U tom samadiju čovek je u najvišoj svesti, ali je istovremeno u stanju da radi u grubom fizičkom svetu. Čovek zadržava iskustvo nirvikalpa samadija dok istovremeno ulazi u zemaljske aktivnosti. Postao je duša, a u isto vreme koristi telo kao savršeni instrument.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6