Pitanje: Da li je zlo naprosto nešto što je lišeno Božijeg Prisustva, ili je to stvarna sila?
Šri Činmoj: To je sila. Bog je prisutan u svemu, ali možemo da kažemo da je zlo jedna sila koja ima manje svetlosti, ili nedovoljno svetlosti, ili beznačajno malo svetlosti. Bilo šta što ima nedovoljno svetlosti mi zovemo štetnom ili destruktivnom silom. Sve što ima svetlost u krajnje beznačajnoj meri a istovremeno ne doprinosi našoj božanstvenosti, možemo da nazovemo zlom. Ali, iz prave duhovne perspektive, zlo ne postoji; stvar je samo u tome da je nešto manje savršeno, manje prosvetljeno i manje ispunjujuće.

U duhovnom životu uvek treba da pokušamo da razlikujemo dobro od lošeg i da ostanemo samo sa dobrim. Bog je u svemu. Bog je u svetlosti; Bog je takođe i u tami. Ali, mi nastojimo da preobrazimo tamu u svetlost. Bog je u prljavoj vodi; Bog je takođe u čistoj vodi. Zato treba da koristimo sposobnost razlikovanja. Ako pijemo prljavu vodu, zatrovanu vodu, umrećemo. A opet, ako pijemo čistu vodu, utolićemo žeđ.

Pitanje: Da li zlo zaista postoji?
Šri Činmoj: Na najvišem nivo duhovne svesti, zlo ne postoji. Ali, u nižem ispoljavanju božanstvenosti ovde na zemlji, postoji nešto što nazivamo neznanjem. To neznanje je u zapadnom svetu protumačeno kao zlo, greh i tako dalje.
Ako kažete da smo, zbog toga što smo izgubili kontakt sa Božanskim, dopustili da se zlo rodi u nama i u zemaljskoj atmosferi, rekao bih da ste u određenoj meri u pravu. Ali, hajde da ne koristimo reč „zlo“. Pre bi trebalo da koristimo reč „neznanje“ pošto ovde, na ovom svetu, mi, ljudska bića, nismo u direktnom kontaktu, odnosno u svesnom jedinstvu sa Bogom.

Pitanje: Jednom sam pročitao da ako čovek odabere zlo, on nije stvarno slobodan.
Šri Činmoj: Kao prvo, moramo znati šta je zlo. Sve što nas ograničava, sve što nas veže, jeste zlo. Zlo će nam doći u obliku uživanja, a kada se predamo uživanju koje zlo donosi, mi smo uhvaćeni. Zlo koje želi da od nas napravi instrumente za svoje sopstvene potrebe čini da se osećamo bespomoćno i neuko, i zbog toga ga mi prihvatamo.
Ponekad možda nemamo slobodu u svom spoljašnjem životu, ali u našem unutrašnjem životu imamo znatnu količinu slobode.

Pitanje: Ne mogu da razumem kako bilo šta što je Bog stvorio može da bude nesavršeno. Kako je mogao da u početku stvori dušu koja nije savršena, a onda da kaže: „U redu, samo napred svojim putem; razvijaj se najbolje što možeš?"

Šri Činmoj: Bog nije nemilosrdno bacio dušu u ispoljavanje. Duša nije sama. Sam Bog je uvek unutar duše. Došli smo od Boga i deo smo Njega. Ali, gde je naše ostvarenje? Gde je naša savršenost? Mi smo u procesu svesnog dostizanja ostvarenja i savršenstva. Svaki pojedinac predstavlja Boga, ali nije Ga svaki pojedinac svesno ostvario.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8