Prvo i osnovno: kako da počnemo?

Sa duhovne tačke gledišta, svaki tragalac je početnik. Početnik je onaj ko ima unutrašnji podsticaj da raste u nešto još božanstvenije, još više prosvetljujuće i još više ispunjujuće.  Onog trenutka kad poželite da stalno i neprekidno napredujete, onog trenutka kad poželite da nadmašite sebe i uđete u večno prevazilazeće Onostrano, tog časa postajete večiti početnik.

Ako ste apsolutni početnik, možete da počnete tako što ćete pročitati nekoliko duhovnih knjiga ili svetih spisa. Oni će vas inspirisati. Trebalo bi da čitate knjige duhovnih Učitelja u koje imate potpunu veru. Postoje Učitelji koji su dostigli najvišu svest, pa ako čitate njihove knjige, sigurno ćete biti nadahnuti. Bolje je da ne čitate knjige koje su napisali profesori ili učenjaci ili tragaoci koji su još na putu i nisu još postigli prosvetljenje. Samo oni koji su ostvarili Istinu imaju sposobnost da ponude Istinu. U suprotnom, to je kao da slepac vodi slepca.

Takođe je dobro da se povežete sa ljudima koji već neko vreme meditiraju. Ti ljudi možda neće biti u stanju da vas uče, ali će moći da vas inspirišu. Čak i ako samo sedite pored njih dok meditiraju, vaše unutrašnje biće će nesvesno uzeti od njih određenu količinu meditativne moći. Vi ništa ne kradete; jedino što vaše unutrašnje biće prima pomoć od njih bez vašeg spoljašnjeg znanja.

U početku, ne bi čak trebalo ni da mislite na meditaciju. Jednostavno, u određeno vreme tokom dana pokušajte da sednete negde po strani i da budete mirni i tihi i da osetite da tih pet minuta pripadaju samo vašem unutrašnjem biću i nikom drugom. Redovnost je od vrhunskog značaja. Ono što vam je potrebno jeste redovno vežbanje u utvrđeno vreme.

Svakog dana treba da se uči samo jedna stvar: kako da se bude iskreno srećan.

 

Izvor: "Meditacija", Šri Činmoj


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 4