Pitanje: Kako da trajno održim svoju radost?
Šri Činmoj: Svoju radost ćeš održati trajnom kad počneš da osećaš da ta radost koju imaš nije tvoja. Ona se ne pojavljuje zato što si uradio nešto za sebe ili za Boga ili za čovečanstvo. Ne! Treba da osetiš da je to bezuslovni dar od Svevišnjeg. Potom, treba da osetiš da radost koju doživljavaš nije ništa drugo do Sam Svevišnji. Svevišnji ti je došao u obliku Radosti, a pošto je Svevišnji trajan i večan u tebi, i tvoja radost je takođe trajna.

Prava radost znači trenutno širenje. Ako iskusimo čistu radost, istog trenutka se naše srce širi. Mi osećamo da letimo nebom božanske slobode. Čitav svet postaje naš, ne da bismo njime vladali, već kao proširenje naše svesti. Mi postajemo stvarnost i prostranstvo.

Prava unutrašnja radost samu sebe stvara
Ona ne zavisi od spoljašnjih okolnosti.
Reka teče u tebi i kroz tebe, noseći poruku radosti
Ta božanska radost jedina je svrha života.

Svi smo mi tragaoci, i naš cilj je isti: da postignemo unutrašnji mir, svetlost i radost, da postanemo nerazdvojno jedno sa našim Izvorom i da živimo život pun istinskog zadovoljstva.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7