69Koristite svoje srce i videćete Boga u svim ljudskim bićima.

 

Ne možemo da odvajamo Boga od našeg postojanja ili od naših nesavršenosti. Zar mislite da Bog nije tu, u svim nesavršenostima koje vidimo u ovom svetu? Bog je svuda, ali se ispoljava u različitom stepenu. Bog je u lopovu isto kao i u časnom čoveku. On je prisutan i doživljava neko iskustvo. Bog je u svemu. On je u najvišem; On je takođe i u najnižem.

 

 

 

 

Danas sam
Rešen
Da posvetim pažnju
Nevoljenim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

69Tu gde je vaše žrtvovanje, biće i vaše blaženstvo.

 

Postoje dve vrste žrtvovanja: zemaljsko žrtvovanje i nebesko žrtovanje, materijalno žrtvovanje i duhovno žrtvovanje. Svi dobro znamo šta je materijalno žrtvovanje: drugima dajemo novac ili materijalne predmete. Ali, duhovno žrtvovanje je nešto drugo. U duhovnom žrtvovanju mi dajemo mir, blaženstvo, unutrašnju moć i ostale duhovne kvalitete. Nesumnjivo, duhovno žrtvovanje je daleko važnije od materijalnog žrtvovanja. Materijalno žrtvovanje ne zahteva mnogo koncentracije. Ako vam se ne sviđa nešto što imate, na primer neki komad nameštaja, možete da ga poklonite. Ali, ako hoćete da nekom drugom date mir, onda morate da se dugo, dugo molite i meditirate, kako biste stekli taj mir u sebi.

 

 

Kako čovek stiče najveću radost?
Ne posedovanjem, već žrtvovanjem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

69Kada postanemo zaista ponizni, mi dajemo više svoje sposobnosti, božanstvenosti i stvarnosti. Jedino ako budemo ponizni možemo postati ono što zaista jesmo. Time više koristimo i više pomažemo čovečanstvu.

 

Poniznost treba da smatramo božanskim darom i vrhunskim darom. To je nešto što treba da ponudimo čovečanstvu. Trebalo bi da osećamo da je poniznost naše osećanje posvećenog jedinstva sa čovečanstvom. Ako uzmemo poniznost u najvišem i najčistijem smislu te reči, onda možemo postati zaista ponizni. Poniznost ne znači da ćemo nekom dodirivati stopala, ne. To je nešto što treba da podelimo sa ostalim svetom. To je Božiji život u nama. Što se više uspinjemo, to je veće naše obećanje Svevišnjem u čovečanstvu. Što više svetlosti primimo zahvaljujući svojoj poniznosti, to više imamo da ponudimo čovečanstvu.

 

 

Svakog dana
Morate da primenjujete poniznost
I da sklopite svoje ponosne ruke
U molitvama koje se uspinju ka Nebu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

 

69Bog zna šta je najbolje za vas. Učinite da to bude vaša spoznaja na fizičkom nivou, a ne samo mentalno ubeđenje.

 

Kada se molimo, mi osećamo da će Bog uslišiti našu molitvu. Kada meditiramo, osećamo da ćemo primiti mir, svetlost i blaženstvo, što je apsolutno istinit i legitiman zahtev. Ali, kada se molimo, kada meditiramo, trebalo bi da osećamo da je naš posao da se molimo i meditiramo, a da je Božija stvar ili da nam da mir, ili da nam ne da ništa. Trebalo bi da dođemo do takve predanosti. Mi ćemo igrati svoju ulogu moleći se i meditirajući; to je naš zadatak. Božiji zadatak je da nas nahrani Svojom svetlošću, mirom i blaženstvom. On, međutim, zna kada je pravi trenutak. Zato, ako možemo da meditiramo i da tokom svoje meditacije imamo osećaj da nećemo očekivati ništa - ako mir, svetlost i blaženstvo uđu u nas, lepo i krasno; a ako ne, bićemo podjednako zadovoljni - onda je to najbolji oblik meditacije. Meditiraćemo zato što osećamo da je to jedini način da postanemo nerazdvojno jedno sa Bogom.

 

Ako zaiste volite Boga
I ako vam je potreban jedino Bog,
Onda pružite Bogu priliku
Da brine o vama
Uvek na Svoj sopstveni način.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

 

69Da bi dodirnuo srce sveta, pokloni svoj život Božijoj svevidećoj Volji.

 

Ako u svakom postupku osećamo Božije prisustvo, onda to automatski postaje mudrost, pošto je Bog sama mudrost. Pre nego što nešto kažemo, treba nam odobrenje. Svoje usmerenje moramo da dobijemo iznutra. Bog neće ćutati; On neće biti ravnodušan. Nama izgleda da Bog ćuti samo zato što ne zaranjamo duboko unutra da bismo čuli Njegov Glas, Njegove Zapovesti. On nije poput nekog ravnodušnog ljudskog bića koje stalno iznova nešto pitamo, a ono ne odgovara. Zaronite duboko unutra. Smesta će vam Bog odgovoriti - ili da ili ne.

 

 

Ima dva koraka
Ka preobražaju sebe:
Ne znam
I
Znam, zato
Što me moj Voljeni Svevišnji uči
Kako da znam, šta da znam
I zašto da znam.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

69Unutrašnje učenje nas uči kako da volimo čovečanstvo i kako da služimo božanstvenosti u čovečanstvu.

 

Kako da steknemo istinsku ljubav prema čovečanstvu? Da bismo voleli čovečanstvo, moramo poći Izvoru. Čovečanstvo nije izvor; Izvor je Božanstvenost. Ako zaista možemo da pođemo Izvoru i da volimo Božanstvenost, videćemo da Božanstvenost nije nešto odvojeno od našeg stvarnog postojanja. Najpre treba da volimo Boga, koji je sama ta Božanstvenost. Ako možemo da volimo Boga, osetićemo da se naše unutrašnje biće ne može odvajati od Boga. Naše pravo božansko biće i Bog su jedno. Onda ćemo videti šta je naše spoljašnje biće. Naše spoljašnje biće, koje je božanska personalnost, jeste čitavo čovečanstvo. Čovečanstvo nije oko vas ili izvan vas; ono je u vama. Ako postanete jedno sa svojim božanskim postojanjem, videćete da je u vama čitavo čovečanstvo. Ono što je u vama je vaše; ono što je izvan vas, nije vaše. Vi možete da pomogne da se ispuni i prosvetli samo ono što je u vama. Zato treba da osećate da je čovečanstvo u vama. Onda ćete biti u stanju da istinski i delotvorno volite čovečanstvo i služite čovečanstvu.

 

Da bi rešio sve probleme,
Najpre reši sopstvene probleme.
Da bi voleo svako ljudsko biće,
Najpre voli Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

69Da bi ispunio svoju božansku sudbinu, čovek mora da bude svestan svoje unutrašnje stvarnosti i jedinstva svoje duše sa Svevišnjim.

 

Obično, netežeće srce neizbežno će patiti od nesigurnosti i osećaja odvojenosti. To srce se ne usuđuje da se ujedini sa drugim srcima, zato što misli da će izgubiti sve što već ima. Ali, preobraženo duhovno srce oseća da će, što se više poistovećuje sa drugim srcima, to brže steći obilje mira, svetlosti i blaženstva. Preobraženo srce je srce koje je uspostavilo nerazdvojno i večno jedinstvo baš sa svima. Ono oseća: čim postane prostrano, biće zadovoljno i moći će da smatra čitavu tvorevinu sasvim svojom. Ono oseća da će, umesto da izgubi, dobiti sve: čitavu tvorevinu plus samog Tvorca.

 

 

Zašto toliko žudiš
Da te ostave na miru?
Ako hoćeš zadovoljstvo
Od svog života,
Onda ima samo jedan način
Da ga stekneš,
A to je uspostavljanje
Neumornog jedinstva
Sa svetom.
Drugog načina nema!

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10