28Možete lako da postanete savršeno sigurni i neustrašivi, bez obzira šta radite i koliko žalosnih grešaka u životu pravite, ako o sebi stalno mislite kao o Božijem izabranom detetu.

 

Trebalo bi da osećate da ste izabrani Božiji instrument, da ste večno od Njega i za Njega. Vi ne pripadate nikome, ne pripadate čak ni samom sebi; vi pripadate samo Njemu, Svevišnjem, Apsolutnom Svevišnjem u vama. Ako to možete da osetite, nema sumnje das ćete se osećati savršeno sigurno i neustrašivo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

 

28Kada osećate da ste vi odgovorni, da sve radite vi i da sve morate da uradite vi, tada ste nesigurni.

 

Ali ako osećate da postoji viša sila koja vodi vašu sudbinu, a da ste vi samo instrument, nećete osećati nesigurnost. Da biste najbrže napredovali, treba da stalno negujete uverenost da, sa Božijom beskrajnom Milošću, činite pravu stvar. Kada znate ko je Izvor, ne možete da budete nesigurni.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28Tokom takmičenja u bacanju kugle gledaoci mogu da vide kako takmičar desnom rukom baca kuglu veoma daleko. Desna ruka baca kuglu, ali leva ruka odmah oseća da bi i njoj trebalo da se pripiše izvesna zasluga.

 

Čak i ako neko kaže: “On je postigao pobedu desnom rukom”, leva ruka neće biti ljubomorna ili nesigurna. Istina, leva ruka nije bacala kuglu. Ali da je ta ruka, ili bilo koji deo tela, odbila da sarađuje, ne bi bilo koordinacije tela. Kada se kugla baca desnom rukom, neophodan je izbačaj levom rukom i ravnoteža nogu. Kada neko pobedi u bacanju kugle, svi delovi tela osećaju da su doprineli tom uspehu nudeći njihove sposobnosti. Ovi principi se takođe odnose i na ekipne sportove. Ako ekipa pobedi, kapiten ili lider često prima pehar, ali i drugi igrači takođe osećaju ogromnu radost. Oni osećaju da on prima nagradu za njihov uspeh. Kada lider prima neku nagradu, drugi članovi grupe bi odmah trebalo da osećaju da je to njihov uspeh, njihovo zajedničko dostignuće. Postoji samo jedno Biće, a to je beskonačno i sveprožimajuće “Ja”. Kada neki stanovnik univerzuma nešto postigne, vi možete lako i sa najvećim pravom da tvrdite da ste vi to postigli, samo ako možete se identifikujete sa Univerzalnom Svešću.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

28Naša predstava o sigurnosti je uspeh ili posedovanje na fizičkom, vitalnom ili mentalnom planu, ali trajan osećaj sigurnosti nikada ne može proisteći iz posedovanja ili uspeha.

 

U netežećem životu nema sigurnosti. Niko ne može da bude siguran u svoj sopstveni život ili u živote drugih ljudi. Ovde na zemlji, kada želimo da postanemo sigurni u sopstvene sposobnosti i talente, dolazimo do saznanja da je to nemoguće. Onda, da bismo stekli sigurnost, postanemo savršeni rob nekome. Bez obzira koliko smo moćni, bogati ili mudri, možda se ne osećamo potpuno sigurni. Zašto? Upravo zbog toga što nismo uspostavili jedinstvo sa drugima. A ne može biti potpunog jedinstva, stalnog, večnog i nerazdvojnog jedinstva ukoliko ne uspostavimo jedinstvo sa Svevišnjim. Moramo da znamo da je Svevišnji potpuna sigurnost. Ako zaronimo duboko unutra, bićemo u stanju da osetimo sigurnost u svom Izvoru.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28Život težnje je život unutrašnje poslušnosti. Poslušnost je samodavanje, nuđenje naše neprosvetljene svesti našoj prosvetljenoj svesti.

 

Uzmimo neprosvetljeno u sebi kao svoje noge; a svoju prosvetljenu svest kao glavu. Noge i glava moraju da uspostave neodvojivo jedinstvo. Ovde se ne radi o poslušnosti; to je neophodnost. Kada neko želi da trči veoma brzo, potrebna mu je ogromna snaga koncentracije iz uma i srca. Um i srce će doći da pomognu nogama. Srce, um i noge zajedno trče ka jednom cilju: a to je svesno širenje našeg bića. Kada je jednom delu bića potrebna posebna pažnja, drugi deo dolazi da ga spase i zajedno oni stižu na cilj.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

28Mi u celini nosimo prošlost u sebi. Ali, “prošlost je prašina”, jer ona od vas nije načinila ono što želite da budete.

 

Vaš stav treba da bude da je prošlost sahranjena u zaboravu. Ako osećate da ste krivi, iskreni ste, ali ta iskrenost vam ne pomaže. Da, nešto ste pogrešili, ali griža savesti vam ne donosi svetlost ili mudrost. Kada utrošite jedan minut na pogrešan način, sledeći minut iskroristite u božansku svrhu. Šta se dešava kada ne mislite na protekli minut u kome ste pogrešili? Vaša pozitivna snaga, snaga volje, koju ste upotrebili da uradite pravu stvar, biće potpuna. Pokušajte da u sledećem minutu iznesete na površinu tu punu snagu i da poništite prethodnu grešku. Pomislite: “Ja sam heroj; spreman sam da se suočim sa posledicama. Ako sam uradio nešto pogrešno, onda imam sposobnost i da uradim pravu stvar”.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28Duhovni Učitelj ima srce prave majke. Kada Učitelj vidi da će neko biti kažnjen zbog loše karme, ako želi i ako je to Božija Volja, odmah će preuzeti bol na sebe.

 

On takođe može preuzeti taj bol i poslati ga u univerzum. Kada majka zna da je njeno dete nešto pogrešilo i da će biti kažnjeno, ona kaže: ”O Bože, dopusti mi da patim umesto svog deteta“. Ako je dete božansko, ispunjeno ljubavlju i iskreno, ono će, kada vidi majčinu patnju, reći: “Ja sam zaslužio da patim, ali moja majka pati umesto mene. Ona me neizmerno voli. Ne dopusti mi da joj i dalje izazivam patnju. Ne dopusti mi da ovo ponovo uradim”. Učitelj vidi da su neki njegovi učenici iskreno prihvatili duhovni život, ali dok ga slede, ponekad ih zarobi svet iskušenja. On kaže: “Pošto služite Boga, ili pokušavate da zadovoljite Boga na različite načine, dozvolite mi da vam pomognem da više ne biste patili”. To je čista božanska samilost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 17