81Ljudsko pouzdanje uopšte nije pouzdanje.

 

Mi kažemo da imamo pouzdanja, ali u sebi znamo da se samo pravimo važni. Kad smo iskreni, mi uviđamo da pokušavamo da obmanemo druge. Ali, kad imamo božansko pouzdanje, mi nikoga ne obmanjujemo, jer znamo da je naš Izvor Svevišnji, koji ima sve. Zato imamo pouzdanja. Kad postanemo jedno sa Njim, mi znamo da će nas on snabdeti svim Svojim blagom u beskrajnoj meri.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Krila radosti"

 

81Možemo imati više radosti a manje napetosti u svom svakodnevnom životu tako što dajemo sebe, a ne tako što zahtevamo.

 

Kad se pojavi napetost, ona se javlja zato što želimo da nešto učinimo na naš sopstveni način, dok drugi to žele da urade na njihov način. Napetost započinje u umu, jer mi vidimo svetlost na jedan način, a drugi je vide na neki drugi način. Napetost se takođe javlja kad nešto za šta je potrebno dva sata ili dva dana želimo da uradimo za tren oka. Možda Bog od nas želi da potrošimo dva sata ili dva dana da postignemo naš cilj. Ako na umu možemo da imamo Božiji Čas, a ne naš sopstveni čas, steći ćemo radost. Napetost nestaje iz našeg uma kad znamo kako da se predamo Božijoj Volji.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Krila radosti"

 

 

 

 

81Da biste prevazišli kritičnost prema sebi, osetite da je ona kao trn koji se zabio u vas.

 

Glas koji vas obeshrabruje učinio je da osećate da su se mane ovog sveta stekle u vama. Vidite sebe kao veoma nebožanske. Kad u vas uđe jedan trn, morate da upotrebite drugi trn da ga izvadite. Taj drugi trn predstavlja ponavljanje reči: "Ja sam Božije dete, Božije odabrano dete, i biću Njegov savršeni instrument. Ništa na svetu me ne može sprečiti da postanem Njegov najodabraniji instrument". Taj trn možete upotrebiti da izvadite onaj prvi trn koji vam prouzrokuje nevolje. Kritikovanje sebe može se pobediti samo ispravnim uvažavanjem sebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Krila radosti"

 

 

81Vi unutar sebe imate dva glasa. Jedan vas ohrabruje: "Idi napred, stupaj dalje! Radiš ispravnu stvar!" Drugi vas obeshrabruje. On kaže da treba da postanete mnogo bolji, jer ste u ovom trenutku nesavršeni u svakom pogledu.

 

Glas koji vas ohrabruje je vaša savest, vaše unutrašnje biće koje vam govori da činite pravu stvar. On je kao majka koja ohrabruje dete. Dete pokušava da uradi nešto, a majka kaže: "Dođi, dete moje, dobro to radiš. Nastavi. Idi brzo koliko god možeš!" To ohrabrenje i nadahnuće daje detetu ogroman podsticaj da ide napred. Drugi glas u vama neprekidno vas tera da se osećate jadno time što vam govori da sve činite pogrešno. On uvek ukazuje na mane i nesavršenosti u vašoj prirodi. Nemojte misliti da vam taj glas govori istinu. Ne, on samo pokušava da vas obeshrabri omalovažavajući vaše napore i uništavajući vaše poverenje u sebe, pretvarajući se pritom da je nepristrasan. Time što vam stalno govori da je to što radite, govorite i osećate pogrešno, on vam ni na koji način ne pomaže da brže idete ka cilju. Naprotiv, ako imate makar i malo mogućnosti, taj kritičar u vama je ubija. Zato osetite da je glas u vama koji vas ohrabruje božanski glas, a da je glas koji vas obeshrabruje nebožanski glas.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Krila radosti"

 

 

 

81Kako možete da prestanete da brinete šta ljudi misle o vama?

 

Pre svega, treba da znate ko vam je na ovom svetu najdraži - najdraži vam je Bog. Treba da osetite da morate da obratite pažnju ako On nije zadovoljan vama, jer ne želite da povredite svog najdražeg. Ali, ako je svet nezadovoljan vama, ili loše govori o vama, pustite svet da igra svoju ulogu. Ako svet laje na vas kao pas, to ne znači da treba da uzvratite lajanjem. Ako možete da osetite da je Bog vaše jedino postojanje, On će vam dati more spokoja, more unutrašnjeg mira. Tu ćete videti da se kritikovanje celog sveta pojavljuje kao maleni mehurić. Uloga mehurića će se okončati i on će ući u more svoje sopstvene prostrane svetlosti svesti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Krila radosti"

 

81Hajde da svesno ponudimo celo svoje postojanje Bogu - ono što imamo i ono što jesmo.

 

Ono što imamo je težnja da izrastemo u samu sliku Božiju, u beskrajni mir, svetlost i blaženstvo. Ono što u ovom trenutku jesmo je puko neznanje, more neznanja. Ako Bogu možemo da ponudimo svoj vapaj težnje i svoje more neznanja, naš problem je rešen. Nećemo se brinuti za svoju sudbinu, jer ćemo znati i osećati da je ona u svevolećim rukama Boga. Bog je večno Drvo Života; mi smo Njegove grane koje se pružaju. U ovom trenutku nismo svesni svoje sopstvene stvarnosti. Nismo svesni da smo nerazdvojni deo Drveta Života, koje je Bog. Zbog toga smo nesigurni. Ali, moleći se i meditirajući, dolazimo do spoznaje da su grane, lišće i cvetovi deo samog Drveta. Kad to shvatimo, postajemo sigurni i u Izvor i u tok.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Krila radosti"

 

81Kad nas napadnu brige i strepnje, najbolji lek je da iznutra osetimo da nas Bog voli.

 

Brige i strepnje će nas napustiti samo kad se poistovetimo sa nečim što ima mir, ravnotežu, božanstvenost i osećaj potpunog jedinstva. Ako se poistovetimo sa Unutrašnjim Pilotom, stičemo snagu Njegove prosvetljujuće Svetlosti. Brige dolaze zato što se poistovećujemo sa strahom. Ako stalno brinemo ili mislimo negativne misli, nikad se nećemo primaći cilju. U božanstvenost ćemo ući samo ako gajimo pozitivne misli: "Ja sam od Boga, ja sam za Boga". Ako tako mislimo, ne može biti brige ni strepnje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Krila radosti"

 

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 12