85Ne bi trebalo da sumnjate u Boga i ne bi trebalo da sumnjate u sebe.

 

Ali, ako morate da sumnjate u jedno od ova dva, najbolje je da sumnjate u Boga. Možete da sumnjate u Božije postojanje ako to želite, jer On ne stoji tu pred vama; ne vidite Ga, niti Ga svesno osećate. Međutim, svaki put kada se pojavi sumnja i kada osećamo da nismo Božiji instrumenti, umanjuju se naše sposobnosti. Koliko smo puta posumnjali u sebe i potcenjivali sebe! U trenutku kada posumnjamo da je Bog u nama, na zlatnoj tabli našeg srca pojavi se tamna mrlja. Kada ne volimo sebe, lice Sunca zaklonjeno je oblacima. Kada potcenjujemo svoje sposobnosti i sumnjamo u sebe, kada zaboravimo šta večno jesmo, tada smo milionima milja daleko istine. Mi volimo sebe jedino kada osećamo da smo nešto postigli ili kada osećamo da ćemo sutra ili prekosutra nešto uraditi. Takvo je ljudsko u nama.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

 

85Najveća prepreka na duhovnom putu je sumnja u sebe.

 

Jedna je stvar kada sumnjate u Boga. Nema štete u tome. Bog neće izgubiti nijednu od Njegovih beskonačnih sposobnosti zbog vaše sumnje. Ali, ako počnete da sumnjate u sebe, potpuno ste izgubljeni. Sve vaše unutrašnje sposobnosti odneće bujica sumnje u sebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

85Trebalo bi da se zapitamo da li išta postižemo sumnjajući u druge.

 

I da do kraja života sumnjamo u ono što je neko postigao, naša sumnja neće umanjiti njegovo dostignuće. Ako je neko postigao nešto, to je učinjeno i naša sumnja to ne može da umanji. Ali, ako počnemo da sumnjamo u sebe, to je naša prava propast. Od trenutka kada počnemo da sumnjamo u sopstvene mogućnosti, potencijale i sposobnosti, mi više ne možemo da napredujemo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

 

85Neki ljudi osećaju da će, ukoliko danas neguju sumnju, sutra biti u stanju da je pobede kad im se prohte. Ali, to sutra nikada neće doći u njihov život.

 

Preobražaj njihove prirode se nikada neće odigrati sve dok neguju takve ideje. Ako ne počnete odmah, nećete početi nikada. Vi ponekad negujete sumnju kada se ona pojavi, a istovremeno želite da možete da je pobedite. Kada kažem da negujete nešto, mislim da dobijate jednu vrstu suptilne radosti od toga. Kada se sumnja pojavi, ona je na početku kao malo dete. Kada malo dete štipka odraslog, on mu to ne brani samo zbog toga što je u pitanju tako malo dete. On oseća bol, ali i neku vrstu radosti što ga tako mali stvor štipa. Zatim, kako dete odrasta, odrastao čovek dopušta detetu da ga i dalje štipa. Ali, kada dete postane adolescent, kada bude uštinulo odraslog čoveka, to će stvarno boleti. Konačno, kada dete odraste, zaista će zadati udarac odraslom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

85Ako želite da znate da li je nešto tačno a da ne koristite um, meditirajte na to.

 

Kada koristite intelektualni um, vi neprestano proučavate stvari, ali nikada niste zadovoljni. Intelekt je poput oštrog noža koji stalno pokušava da vidi šta se nalazi unutar nečega. On seče stvari na male delove i pokušava da sagleda šta se nalazi u svakom od njih. On se trudi da vidi stvarnost u njenoj najmanjoj formi. Kada smo u duši, samo postojanje Istine je njen sopstveni dokaz. Kada dođemo na svet, naš prvi korak je poverenje. Kada kažete svom detetu: ”Ovo je vatra, to je nož. Ne diraj ih jer će te povrediti”, dete vam veruje. Ono nema potrebu da traži dokaz.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

85Ako imate iskreno pitanje, postoji samo jedno mesto na koje možete da odete da biste dobili najbolji mogući odgovor, a to je duša.

 

Duša će vam odgovoriti kroz srce. U suprotnom, vaš um će sumnjati u odgovor, ma kakav on bio. On će poricati sve sugestije i savete, a zatim će, posle nekoliko sekundi, posumnjati u sopstveno otkriće. Odluke uma se neprekidno menjaju, tako da nikada ne možete da nađete pravu sigurnost i zadovoljenje na stazi uma. Ali, kada vam srce odgovori, to je trajna stvarnost. Ako pratite put srca, vi vidite da se ono odmah poistovećuje sa stvarnošću, bez obzira kakva je njena suština ili bit. Zatim, kada vam srce odgovori, dajte taj odgovor umu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

85Tragalac mora da zna ograničenja uma.

 

Srce jedino želi da se stopi sa beskrajnim Prostranstvom. Kap želi da uđe u moćni okean i vapi da postane sam okean. Ako imamo ovu vrstu unutrašnje svesnosti, onda ćemo biti u stanju da utišamo svoj um i da proširimo svoje srce. A opet, ne možemo da kažemo da Bog ne postoji u intelektu. Bog je sveprisutan. Ako neko želi da spozna Božije najviše Visine, Njegove najdublje Dubine, Njegovu sveprožimajuću Svest, on ih nikada neće spoznati pomoću intelekta. Najbolje možemo da utišamo zvuk uma ako uvidimo da je nedovoljno sve ono što nam on pruža. On nikada neće biti u stanju da nam donese osećaj zadovoljenja i savršenstva. Ali, šta će nam dati srce? Srce će nam dati poruku nerazdvojnog jedinstva sa Apsolutnim, Najvišim, Univerzalnim i Transcendentalnim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 18