33Jedino ako možeš da utišaš um i zamoliš srce da se obrati Bogu, ideš u pravom smeru.

 

Postoji li neko ko ne zna Volju Svevišnjeg? Ne! Ako boravite u srcu, u svakom trenutku ćete znati šta je Božija Volja. Ali, ako boravite u umu, nikad, nikad nećete biti u stanju da znate Volju Svevišnjeg. Možda ćete imati grandiozne misli i uzvišene ideje, ali oni neće biti Volja Svevišnjeg. Poraz ili pobeda u životu, prihvatanje ili odbacivanje života, nisu krajnja stvarnost u Oku Svevišnjeg. On se smeje našem prihvatanju ili odbacivanju života, našim pobedama i porazima. Ali, on se pobednički osmehuje kada Njegova Volja postane naša volja. Mi ne moramo da postanemo veliki u spoljašnjem svetu da bismo dokazali svetu ili Njemu da smo Njegovi dostojni instrumenti. Niti on mari za naš zemaljski status. On mari samo za jednu stvar: naše stalno jedinstvo sa Njegovom Voljom.

 

Ti radi svoj posao:
Nastavi da stvaraš novi svet.
Bog će zatražiti od stanovnika
Starog sveta
Da ti tapšu zajedno sa Njim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Ambicija ne zna da nas vodi ka nezadovoljenoj veličini.

 

Ime, slava, zemaljski napredak i zemaljska dostignuća uvek će se pokazati kao beskorisni, beskorisni, beskorisni, čak i za one koji nisu iskreni tragaoci. Dođe trenutak kada čak i obično ljudsko biće ne okleva da kaže da se sva zemaljska dostignuća završavaju frustracijom. Posedovanja i dostignuća života želja uvek se završavaju frustracijom. Samo je jedna stvar u stanju da nas učini zadovoljnim, a to je jedinstvo - svesno, stalno, potpuno, bezrezervno i bezuslovno jedinstvo sa Voljom Svevišnjeg.

 

 

Moli se Bogu
I meditiraj na Boga
Svakog dana
Da te koristi na Njegov Način
Kako u tebi ne bi video
Samo još jedan od bezbrojnih
Beskorisnih ljudskih života.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Mom umu treba dašak nove nade da još jednom veličanstveno uspem u svom životu.

 

Jedinstvo je jedina stvarnost. Onaj ko je uspostavio jedinstvo sa Bogom nema nesigurnosti. Ali, sve dok se to jedinstvo ne uspostavi, tragalac mora da bude veoma pažljiv. On mora uvek da ima na umu da je došao ovde da postane savršeni Božiji instrument. Svakog sata i svakog dana treba da pomisli: "Hajde da postanem savršen instrument". Čak i ako ga visoko cene u spoljašnjem svetu, ne treba da bude samozadovoljan. Ako bude takav, onda neće težiti da postane bolji i neće uopšte napredovati.

 

 

Bog nije zainteresovan
Da zna tvoje spoljašnje slabosti.
On nije zainteresovan
Čak ni za tvoje unutrašnje slabosti.
On je zainteresovan jedino
Za tvoje spoljašnje i unutrašnje
Jedinstvo sa Njim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

33Budi jednostavan, budi iskren, budi čist i smeran. Vrati se, vrati se još jednom na osnove svog unutrašnjeg života.

 

Ponekad mi ulazimo u unutrašnji život zbog iskušenja. Slično kao što neki ulaze u spoljašnji život da ispune svoje želje, neki ljudi praktikuju unutrašnji život na nekoliko dana ili nekoliko meseci. Potom, nakon što su ga isprobali, osete da unutrašnji život neće ispuniti njihove želje. Svetovni život je za to bolji. Unutrašnji život je težak samo ako neko hoće da prvo ispuni spoljašnji život, a unutrašnji život na kraju. Čovek treba da prvo ispuni unutrašnji život, ili da prihvati i unutrašnji i spoljašnji život zajedno sa stavom da će spoljašnji život automatski biti nahranjen ako nahranimo unutrašnji život.

 

 

Moje jutarnje obećanje:
Danas neću izneveriti Boga.
Moje večernje obećanje:
Sutra ću postati
Beskrajno bolji
Instrument Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Bog ne veruje u neuspešan život. Zato, kako je uopšte moguće da vi i ja ne uspemo?

 

Umesto da svaku grešku smatramo prokletstvom, možemo je smatrati blagoslovom. Pre svega, ne bi trebalo nijednu grešku da načinimo svesno i namerno. Ali, ako se u našoj unutrašnjoj prirodi, u našoj vitalnoj prirodi, u našoj fizičkoj prirodi, u našem spoljašnjem, odnosno fizičkom umu, desi neka greška, trebalo bi da odmah budemo spremni da je priznamo sebi i Bogu. Priznanje je naše trenutno oslobođenje. U suprotnom, pretvorićemo se u planinu grešaka. Onog trenutka kad skupimo hrabrost da priznamo svoju grešku, Božija nepopustljiva zaštita kreće ka nama. Njegova zaštita nas čuva. Njegova zaštita smesta postaje naše utočište.

 

 

Ne dozvoli sebi
Da te progutaju prošle greške,
Jer Bog od tvog života očekuje
Duboki unutrašnji preobražaj.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Ne podsmevaj se žalosnim neuspesima drugih. Ko zna, možda uskoro i ti zaploviš istim brodom!

 

Sama ideja da se greška smatra nečim sramnim ili nečim što se ne pominje stvara pogrešnu vibraciju. Uvek bi trebalo da se poistovetimo sa našim najširim delom, sa sveobuhvatnim delom sebe koji uključuje ceo svet, čitavo čovečanstvo. Tada naša takozvana greška nije greška. Tada osećamo da je ona samo jedna nesavršenost. To je igra nesavršenosti koju smo igrali nesvesno, ali ne i namerno. Umesto toga, mi se odvajamo od greške kao da je ona nešto prljavo, sramno i tako ružno da ne možemo da ga dodirnemo. Sa takvim pristupom nikako ne možemo da napredujemo. Umesto toga, smatrajmo da je greška grumen gline. Taj grumen se lako može uobličiti ili izvajati u neku drugu formu. A onda, ako imamo dovoljno mudrosti, dovoljno svetlosti, možemo da tu formu upotrebimo za razne svrhe.

 

 

Bog od tebe traži
Samo jednu uslugu:
Ne trudi se da pamtiš
Svoj prošli život neuspeha.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

33Izbriši iz svog svesnog i nesvesnog pamćenja bolove tvog prošlog života neuspeha.

 

Šta je, na kraju krajeva, greška? Ako mislimo da je greška nešto što treba da bude kažnjeno, onda se grdno varamo. Pre svega, smatrajmo grešku neuspehom. Šta je neuspeh? Neuspesi su stubovi uspeha. Smatrajmo neuspeh Božijim iskustvom u nama. Bog neprekidno doživljava Sebe u nama i pomoću nas. Istovremeno, On trči i nosi nas ka našem krajnjem Cilju savršenstva. Uzmimo neuspehe kao poluistine. Ako ih smatramo nečim gnusnim i neoprostivim, onda one nikad neće biti ispravljene ni oblikovane u istinu. Ali, jedino ako smatramo greške nesavršenim ili minimalnim istinama, ako vidimo grešku kao mrvicu istine, možemo osetiti da se greška može ispraviti i preobraziti u istinu.

 

 

Ti kažeš Bogu:
"Oče, nisam uspeo".
Bog kaže tebi:
"Jesi li siguran, sine Moj?"
Ti kažeš Bogu:
"Oče, uspeo sam".
Bog kaže tebi:
"Nisam baš siguran, sine Moj".

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9