50Bog nas voli, a zauzvrat On želi da se smešimo, da volimo i da sebe prevazilazimo.

 

Onog časa kada Mu ponudimo duševni osmeh, Bog je zadovoljan nama. Čim Mu ponudimo mrvu svoje ljubavi, Bog je zadovoljan nama. Kada poželimo da prevaziđemo svoju zemaljski oragničenu svest, Bog je zadovoljan nama.

 

 

 

 

 

 

 

Ne možeš očekivati trajnu radost,
Ne možeš očekivati nikakvu radost,
Ako nisi nepogrešivo i duševno
Prihvatio činjenicu da tvoj duhovni život
Ne samo da ima radost koja ti treba,
Nego i jeste radost
Koja daleko, daleko prevazilazi potrebe
Čitavog tvog života ovde na zemlji.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

50Trenutno, mi osećamo da sebe zaista volimo jedino mi sami. Možda će doći vreme kada ćemo misliti da nas i Bog takođe voli. Ipak, čini nam se da je prosto nemoguće da poverujemo da nas Bog voli više nego što mi volimo sami sebe.

 

Mnogo, mnogo puta u životu smo se osećali jadno zato što smo slagali, nekoga prevarili ili bili ljubomorni na druge. Kad uradimo nešto pogrešno, grize nas savest i mi se osećamo jadno. Proklinjemo sebe i pokušavamo da kaznimo sebe. Ali, Božija Ljubav prema nama ostaje potpuno ista. Mi mrzimo sebe zbog svojih grešaka i pokušavamo da kaznimo sebe. Božija ljubav prema nama, međutim, ostaje potpuno ista. Mi mrzimo sebe zbog svojih grešaka, ali Bog nas i dalje voli i uvek će nastaviti da nas voli. Moć naše pravednosti nas osuđuje, ali nam Božija Samilosna Moć oprašta i svojom nesalomivom snagom prosvetljava nas i našu slabost pretvara u snagu. Bogu pruža zadovoljstvo kada nam, uz Svoj Blagosloveni Osmeh, pruža Bujicu Svoje Samilosti, Nebo Brižnosti i More Svoje Ljubavi, da bismo mogli da izrastemo u samu Njegovu sliku.

 

Izvor: šri Činmoj, "Sreća"

 

 

 

 

50Bog nas voli neprestano i bezuslovno.

 

Bez obzira šta smo uradili, šta radimo ili šta ćemo uraditi, On će nas uvek voleti. Bog nas voli mnogo više nego što voli Samog Sebe. Ako koristimo svoje sumnjičave umove, teško da u ovo možemo da poverujemo. Ali, ako koristimo svoja srca ljubavi, sigurno ćemo osetiti da nas Bog voli beskrajno više nego što voli Samog Sebe. Zbog čega nas On toliko voli? On nas voli zato što oseća da Njegov san bez nas ostaje neispunjen, Njegova Stvarnost bez nas ostaje neispoljena; bez nas, On je nepotpun.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

 

50Ljudi ponekad osećaju da će biti u stanju da se brže oslobode negativnih osobina ukoliko o njima budu više razmišljali i ukoliko ih budu svesniji. Nažalost, to nije istina.

 

Što više razmišljamo o negativnim osobinama, to nas one više obuzimaju. Da bismo rešili naše probleme, treba da prizovemo svoje pozitivne osobine. Pretpostavimo da nas stalno spopada bes. Ako budemo mogli da u sebi uspostavimo mir, nećemo se razbesneti. Kako to da uradimo? Ne razmišljajmo uopšte o besu; molimo se i meditirajmo samo za mir. U samoj prirodi mira je da se širi. Kad mir u nama raširi svoje krila, naš bes će se neizbežno preobraziti. Slično tome, najbolji način da se suočimo sa svim ostalim negativnim osobinama je da prizovemo pozitivne osobine koje će ih prosvetliti i preobraziti.

 

 

 

Ako si spreman da odustaneš
Od svog tužnog lica,
Bog je više nego spreman
Da ti daruje Njegovo Dobro Srce.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

 

 

50Nije neophodno da pre ulaska u blaženstvo prođemo kroz patnju.

 

Mnogi su ostvarili Boga kroz ljubav. Otac voli dete i dete voli Oca. Ova ljubav nas odvodi do našeg cilja. Naša filozofija ističe pozitivan pristup Istini. Mi posedujemo ograničenu svetlost; hajde da je sada uvećamo. Hajde da napredujemo od te veće svetlosti, preko obilja svetlosti, do beskonačne Svetlosti.

 


Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

50Opšte je prihvaćeno shvatanje da ćemo se pročistiti ukoliko prođemo kroz patnju, nedaće i fizički bol. Ta ideja nije realna.

 

Postoje mnogi koji pate zbog svoje prošle karme ili zato što ih napadaju nebožanske sile, ali mi ne možemo da kažemo da se oni približavaju svom odredištu. Ne! Moramo iskreno da težimo da bismo stigli do svog odredišta. Nećemo pozdravljati bol; ako se pojavi, trudićemo se da ga pobedimo. Ako smo u stanju da smatramo bol jednim iskustvom, onda ćemo moći da ga preobrazimo u radost poistovećujući se sa radošću koju zatim unosimo u sam bol.

 

 

 

Ja mislim da će moja plačljiva tugovanja
Jednog dana usrećiti Boga.
Bog zna da Ga samo moji duševni osmesi
Mogu učiniti srećnim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

50Kada deluje neograničena svest, njen rezultat vidimo u obliku radosti i blaženstva.

 

Božija neograničena Svest je sveprožimajuća. Međutim, u ovom trenutku mi smo u konačnom. Kada nešto postignemo u konačnom, nismo zadovoljni. Kada nešto postignemo u Beskonačnom, onda smo zadovoljni. Sa najviše tačke gledišta, Bog podjednako otelotvoruje i ograničenu i neograničenu svest. On je manji od najmanjeg i veći od najvećeg. Kada se molimo Bogu i kada meditiramo na Boga, osećamo da smo Božija najdraža deca. Kada se molimo, osećamo da nas Sveznajući Bog sluša. Kada meditiramo, osećamo da nam Bog govori, a da Ga mi slušamo. Ako mi slušamo Boga i ako Bog sluša nas, ne može biti patnje.

 

 

 

Bog neprestano zahteva od nas da uradimo
Samo jednu stvar.
„Deco moja, okanite se,
Okanite se stvari koje vas čine
Žalosno i bespomoćno nesrećnim“.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9