Najvažnije pitanje

 

Moramo da znamo izvor naših pitanja. Ako je izvor tih pitanja intelektualni um, komplikovani um, ili fizički um, ta pitanja nemaju suštinski značaj. Čak i ako se na njih krajnje primereno odgovori, ti odgovori nam neće koristiti u našem unutrašnjem životu. Kada se radi o vašem srcu, postoji samo jedno pitanje koje može da dođe iz srca, iz najvećih dubina srca, a to je: „Ko sam ja?“ To je jedino pitanje koje vredi postaviti i na koje vredi odgovoriti. To je pitanje na koje se mora odgovarati svakog dana, svake sekunde našeg života. Ako imate na milione pitanja o Bogu i o samom sebi, moći ćete da na najbolji način odgovorite na njih ako ispravno odgovorite na to jedno pitanje: „Ko sam ja?“ Sva druga pitanja okreću se oko tog pitanja. Kad znate odgovor na to pitanje, problemi vašeg života su rešeni. Tad ulazite u oslobođenje, spasenje, Samoostvarenje. Postajete potpuno i svesno jedno sa Bogom Svemogućim, Bogom Sveznajućim i Bogom Potpunim Savršenstvom.

Nemojte da se mučite tražeći pitanja duboko u sebi. Najveći broj pitanja su poput mrava i buba. Ona nam ni na koji način ne pomažu da se približimo našem Cilju. Naprotiv, ona nam smetaju. Ima veoma malo prosvetljujućih pitanja, pitanja koja dolaze iz samih dubina našeg srca, a koja se tiču našeg unutrašnjeg napretka i unutrašnjeg dostignuća, naše samospoznaje i Bogospoznaje. Pored pitanja „Ko sam ja?“, možda ćete hteti da znate odgovor na pitanje „Zašto sam ovde?“ Možda ćete takođe imati razna specifična pitanja u pogledu vašeg duhovnog napretka, koja će vam sigurno doći spontano. Ali, jedino zaista važno pitanje je: „Ko sam ja?“

 

Izvor: Šri Činmoj, "Onostrano u nama"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8