Pitanje: U tvom jučerašnjem predavanju rekao si da što manje mislimo i planiramo da ćemo biti sretniji. Možeš li to objasniti, molim?

Šri Činmoj: Da, juče sam rekao: misli manje i meditiraj više i planiraj manje i deluj više. To je apsolutno neophodno. Vidimo da kulturni ljudi, obrazovani ljudi, razmišljaju na jedan način, a obični ljudi, nekultivisani i nerazvijeni ljudi, razmišljaju na drugačiji način. Ali i mentalno razvijeni i mentalno nerazvijeni neprestano pate od jedne stvari: zbunjenosti. Oni nastavljaju da razmišljaju i razmišljaju i u trenutku kad misle da su stigli do Istine, otkriju da to uopšte nije Istina, već samo nova zbrka.

U duhovnom životu, uloga discipline je izuzetno značajna. Aspirant je duhovan baš zato što zna u čemu je smisao samodiscipline. Disciplina je naša unutrašnja svesnost Istine. Disciplina je potpuno pročišćenje našeg spoljašnjeg života. Ljudsko biće nije majmun. Ono nije ni magarac. Zasad je ono nesvesno svoje Božanstvenosti. Ali, sutra će biti potpuno svesno svoje Božanstvenosti. Od životinja ne možemo da očekujemo disciplinu; ali se trudimo da ih pripitomimo, trudimo se da ih disciplinujemo. Životinje nemaju svesni, razvijeni um. Ali mi imamo um. Zato imamo sva prava da disciplinujemo svoju prirodu. U procesu evolucije, mi smo daleko iznad životinja. Mi očekujemo nešto više i dublje od našeg života, a za to nam je potrebna samodisciplina.

Pitanje: Da li biste molim Vas mogli da kažete nešto o vezanosti i nevezanosti?
Šri Činmoj: Ljudska ljubav je vezanost; božanska ljubav je nevezanost. Zašto je ljudska ljubav vezanost? Zato što ljudska ljubav neprestano zahteva. Ljudska ljubav hoće da poseduje i bude posedovana; inače nije zadovoljna. Ali, čak i ako posedujemo ili kada smo posedovani, to nas ne zadovoljava, zato što vidimo ograničenja u drugoj osobi i ograničenja u našem sopstvenom biću. Kad vidimo ograničenja u sebi ili u drugima nismo zadovoljni, zato što duša u nama nikad ne može biti zadovoljna nesavršenošću. Ona hoće stalno prosvetljenje i savršenstvo.

Pitanje: Kako da prevaziđemo bes?

Šri Činmoj: Treba da znamo šta dobijamo od besa: frustraciju, depresiju i uništenje. Mi smo došli na svet da ga preobrazimo. Ako vidimo nešto pogrešno, treba da to preobrazimo. Ali ne možemo da gradimo rušeći. Postepeni preobražaj je pravi način.

Pitanje: Kako da otvorimo svoje srce kad osećamo da je zatvoreno?
Šri Činmoj: Ima dva jednostavna načina. Jedan način je da u sebi plačete krajnje intenzivno, kao dete koje plače za lutkom. U vašem srcu je vaša prava Stvarnost, vaš Voljeni Svevišnji. Ako možete da plačete za svojim Voljenim Svevišnjim kao što dete plače za lutkom, onda ćete sigurno otvoriti vrata svog srca. To je jedan način.

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9