Samilosni aspekt Svevišnjeg

Kada želite preobražaj, uvek je preporučljivo da se usredsredite na samilosni aspekt Svevišnjeg, pošto je Samilosni aspekt Svevišnjeg onaj aspekt koji ubrzava naše napredovanje. Kada Svevišnji nudi Svoju Samilost, ona je bezuslovna. Mi osećamo potrebu da preobrazimo sebe, kao i potrebu da se preobrazi svet i On nam to bezuslovno daje. Ako je takav naš pristup Svevišnjem, onda će zahvalnost našeg srca nabujati i to će ubrzati naše napredovanje. Prema tome, samilosni aspekt je uvek najbolji ako želimo da ubrzamo sopstveni razvoj i tok svetske evolucije. Ovo je najbrži način za postizanje pojedinačnog i kolektivnog napretka.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Samilost"
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9