Nirvikalpa samadhi

Kad uđete u nirvikalpa samadi, prva stvar koju osećate je da je vaše srce prostranije od samog univerzuma. Obično vidite univerzum oko sebe i univerzum izgleda beskrajno prostraniji od vas. Ali, to je zato što se svet i univerzum opažaju ograničenim umom. Kad ste u nirvikalpa samadiju, vi vidite univerzum kao sićušnu tačku u svom prostranom srcu.

U nirvikalpa samadiju postoji beskrajno blaženstvo. Blaženstvo je većini ljudi nejasna reč. Oni čuju da postoji nešto što se zove blaženstvo i neki kažu da su ga doživeli, ali najveći broj nema znanje iz prve ruke o tome. Kad uđete u nirvikalpa samadi, međutim, vi ne samo da osećate blaženstvo, već zapravo izrastate u to blaženstvo.

Treća stvar koju osećate u nirvikalpa samadiju je moć. Sva moć svih okultista zajedno nije ništa u poređenju sa moći koju imate u nirvikalpa samadiju. Ali, moć koju možete uzeti iz samadija da je upotrebite na Zemlji je beskrajno mala u odnosu na celinu.

Nirvikalpa samadi je najviši samadi koji doseže najveći broj duhovnih Učitelja. On traje nekoliko sati ili nekoliko dana, a potom čovek mora da se spusti dole. Kad siđe dole, šta se dešava? Vrlo često on zaboravi sopstveno ime i godine; ne može da ispravno govori ili misli. Ali, stalnim vežbanjem, postepeno čovek postaje u stanju da se spusti iz nirvikalpa samadija i smesta deluje na normalan način.

Uopšte uzev, kad neko uđe u nirvikalpa samadi, on neće da se opet vrati u svet. Ako neko u njemu ostane osamnaest ili dvadeset jedan dan, sva je prilika da će duša zauvek napustiti telo. U davnoj prošlosti bilo je duhovnih Učitelja koji su dostigli nirvikalpa samadi i nisu se vratili dole. Oni su dostigli najviši samadi, ali su uvideli da im je nemoguće da ponovo uđu u zemaljsku atmosferu i deluju kao ljudska bića. Dok je u tom stanju svesti, čovek ne može da deluje u svetu; to jednostavno nije moguće. Ali, postoji božanska raspodela. Ako Svevišnji hoće da određena duša radi ovde na Zemlji, čak i posle dvadeset jedan ili dvadeset dva dana Svevišnji može tog pojedinca da ubaci u drugi kanal dinamične, božanske svesti i vrati ga na zemaljski nivo da tu deluje.

Izvor: Šri Činmoj, "Meditacija"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 11