Sahađa samadi

Sahađa samadi je daleko najviša vrsta samadija. U tom samadiju čovek je u najvišoj svesti, ali je istovremeno u stanju da radi u grubom fizičkom svetu. Čovek zadržava iskustvo nirvikalpa samadija dok istovremeno ulazi u zemaljske aktivnosti. Postao je duša, a u isto vreme koristi telo kao savršeni instrument. U sahađa samadiju čovek čini obične stvari koje čini obično ljudsko biće. Ali, u najdubljim dubinama svog srca, on je ispunjen božanskim prosvetljenjem. Kad čovek stekne taj sahađa samadi, on postaje Gospodar i Učitelj stvarnosti. Po slobodnoj volji on može da ode Najvišem, a potom se spusti u zemaljsku svest da bi to ispoljio.

Čak i pošto dostigne najviši tip ostvarenja, u vrlo retkim prilikama je čovek blagosloven sahađa samadijem. Vrlo mali broj duhovnih Učitelja je dostigao ovo stanje. Za sahađa samadi potrebna je beskrajna Milost Svevišnjeg. Sahađa samadi dolazi samo kad je neko uspostavio nerazdvojno jedinstvo sa Svevišnjim ili kad u retkim prilikama hoće da pokaže da on jeste Svevišnji. Onaj ko je dostigao sahađa samadi i ostaje u tom samadiju, svesno i savršeno ispoljava Boga u svakom trenutku i zato predstavlja najveći ponos Transcendentalnog Svevišnjeg.

Izvor: Šri Činmoj, "Meditacija"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 3