Raj je u nama

Raj ne znači mesto sa velikim kućama, velikim palatama ili imanjima. Ne! Raj je u našem umu. Kada uživamo u božanskim mislima, mi smo u Raju. Kada negujemo nebožanske misli, mi smo u paklu. Raj i pakao su stanja svesti. Ono što svako ljudsko biće ima je svest. Pomoću Svesti mi vidimo realnost. Kada težimo, naša konačna svest postaje beskonačna. To je Raj. Svakako da je istina da ćemo svi imati božanski život, ali to ne znači nužno fizički besmrtan život. Svest Raja je besmrtna. Ali, ako osećamo da će fizičko da ostane besmrtno, kao što je Raj besmrtan, onda grešimo. Ovo fizičko telo će živeti šezdeset, osamdeset, stotinu, možda dve stotine godina, a onda će otići.
Sama ideja Raja je nešto sjajno, svetlo, divno i, u isto vreme, besmrtno. Moramo, međutim, da znamo šta je besmrtno u nama. To je težeća svest u nama. Kada kažemo da će Zemlja biti preobražena u Raj, to znači da će sve što je unutar nas ili u svetu koji je sada nesavršen, mračan ili netežeći biti na kraju preobraženo u savršenstvo.


Izvor: Šri Činmoj, "Bog je...."


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 11