Ko je pravi Guru

Pitanje: Da li biste, molim Vas, mogli da objasnite šta je to pravi Guru?
Šri Činmoj: Pravi Guru je Unutrašnji Pilot, Svevišnji. Pravi Guru će vam izričito reći da nije on Guru. Ljudski Guru je samo predstavnik Unutrašnjeg Pilota, i to samo za one koji imaju čvrstu veru u njegovo ostvarenje. Pravi Guru će inspirisati sve tragaoce, bez obzira koji put oni slede. Njegovo ostvarenje je nesumnjivo za čitav svet, ali je on sto posto odgovoran za svoju duhovnu decu. Ima više pravih Gurua na raznim nivoima i sa raznim merilima. Svaki od njih nesebično i dajući sebe ispunjava Poruku Onostranog, u skladu sa svojim sposobnostima. Pravi Guru nikad neće reći da će on biti u stanju da pruži prosvetljenje ili ostvarenje Boga bilo kom tragaocu preko noći, ili smesta, ili za nekoliko nedelja, ma koliko da je posvećen ili predan taj tragalac.
Pravi Guru kaže da će tragalac ostvariti Boga kada težnja srca, svetlost duše i posvećenost života postanu jedno. Polako ali sigurno stiže se do cilja: to je teorija, spoznaja i objava pravog Gurua. U Božijem odabranom Času, pravi Guru pokazuje svojoj mlađoj braći i sestrama Božije Lice.
Pravi Guru nikad neće reći da će moć novca nekom tragaocu omogućiti da ostvari Boga. Ako tragalac koristi moć novca božanski i sa svojom snagom posvećenosti, ona će mu pomoći u ostvarenju Boga. Ali, ako tragalac oseća da će poklanjajući novac nekom duhovnom Učitelju biti u stanju da ostvari Boga,  ili makar da ubrza svoje ostvarenje, onda moram da kažem da je taj tragalac neverovatno glup. Moć novca je nesumnjivo veoma značajna moć. Kada se ispravno koristi, ona uvećava moć srca. Ali, onaj ko hoće da ostvari Boga uvideće da je moć srca više nego dovoljna. Nijedna ljudska moć, nijedna zemaljaka moć nije neophodna da se vidi Bog oči u oči, već je vrhunski važna moć srca. Ta moć srca je moć posvećenog služenja, moć jedinstva sa univerzumom, moć stalne i svesne predaje Volji Unutrašnjeg Pilota.
Pravi Guru će uvek reći da, kao što nijedan od njegovih učenika nije nezamenljiv, ni on sam nije nezamenljiv. Jedino je Bog, Unutrašnji Pilot, nezamenljiv; a taj Unutrašnji Pilot je u svakom. Taj Unutrašnji Pilot je pravi Kormilar koji vozi tragaoca u svom Zlatnom Brodu do Zlatnih Obala večito prevazilazećeg Onostranog.
Pravi Guru će uvek reći da je on samo instrument Unutrašnjeg Pilota. On će dobijati vođstvo od Unutrašnjeg Pilota svojih učenika. On je samo glasnik koji nosi neznanje učenika Svevišnjem Pilotu, a odozgo, od Svevišnjeg Pilota, donosi beskrajnu Samilost i Blagoslove svojim učenicima. On nosi i neznanje učenika i njihovu težnju Svevišnjem, a od Svevišnjeg donosi dole Svetlost, Blaženstvo, Savršenstvo i još više, beskrajno više.
Pravi Guru je istovremeno pravi brat čovečanstva i večni sin Neba. Zahvaljujući svom jedinstvu sa čovečanstvom, pravi Guru dan i noć plače za oslobođenjem čovečanstva. Istovremeno, zahvaljujući svom jedinstvu sa Svevišnjim Pilotom, on se neprekidno smeši sa Njim na transcendentalnom Prestolu Stvarnosti, Božanstvenosti i Besmrtnosti.
Pravi Guru je najveći dar čovečanstva Božanskom, i najveći dar Božanskog čovečanstvu. Dar Božanskog čovečanstvo prihvata sa najdubljom brižnošću i ponosom. Dar čovečanstva Božansko prihvata sa najdubljom zahvalnošću i ponosom.

 

Iz knjige Šri Činmoja "Obećana svetlost iz Onostranog"
 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10