Da li je zlo sila?

 

Pitanje: Da li je zlo naprosto nešto što je lišeno Božijeg Prisustva, ili je to stvarna sila?
Šri Činmoj: To je sila. Bog je prisutan u svemu, ali možemo da kažemo da je zlo jedna sila koja ima manje svetlosti, ili nedovoljno svetlosti, ili beznačajno malo svetlosti. Bilo šta što ima nedovoljno svetlosti mi zovemo štetnom ili destruktivnom silom. Sve što ima svetlost u krajnje beznačajnoj meri a istovremeno ne doprinosi našoj božanstvenosti, možemo da nazovemo zlom. Ali, iz prave duhovne perspektive, zlo ne postoji; stvar je samo u tome da je nešto manje savršeno, manje prosvetljeno i manje ispunjujuće.
Najpre imamo mrvicu svetlosti i mira, pa je postepeno, postepeno povećavamo dok ne steknemo beskrajnu Svetlost i beskrajni Mir. Ako uzmemo tu iskricu svetlosti koju smo imali na početku i uporedimo je sa beskrajnom Svetlošću koju ćemo na kraju imati, odmah vidimo ogromnu razliku. Našu mrvicu mira i svetlosti lako mogu napasti strah, sumnja, strepnja i ljubomora zato što je ona tako mala i slaba. Ali ako se ona sprijatelji sa tim neprosvetljsnim silama, nećemo reći da je ona postala zla sila.
Ako patimo od briga i strepnji, ili ih mi posedujemo ili one poseduju nas. Ali smo još uvek tragaoci. Ponekad svesno plačemo za Božijim Mirom, Svetlošći i Blaženstvom. Uvek u sebi imamo unutrašnji plač, pa kako onda možemo da budemo zla sila? Zasad nemamo na raspolaganju beskrajnu svetlost ili beskrajni mir. U sebi imamo malenu kap svetlosti, malenu kap mira. Ako znamo da imamo tu malenu kap ili da jesmo malena kap, hajde onda da skočimo u more Svetlosti i postanemo samo to more. Ne plašimo se. U tom moru nema ničega što bi nas pojelo ili ubilo. I drugi plivaju tim morem, pa hajde da skočimo u njega.
Male sile i velike sile koje nazivamo destruktivnim moramo da ubacimo u blistavu Svetlost. Onaj naš deo koji zadržava osećaj odvojenosti, taj mali dao nas koji želi da uživa u svom osećaju individualnosti i ličnosti nije zaista zao. On nam stvara probleme zato što je nevoljan da postane prosvetljen. Sve što je ograničeno, sve što ne teži da postane neograničeno mi možemo da vidimo kao zlo, ali pravi problem je u tome što je to ograničeno. Ako budemo mogli da tu ograničenu stvarnost ubacimo u neograničenu Stvarnost pomoću svog unutrašnjeg plača i težnje, onda će ta ograničena stvar postati neograničena. Čim kap uđe u okean, ona postaje nerazdvojno jedno sa njim. Ako se ta ograničena stvar može proširiti i učiniti neograničenom, gde je onda to takozvano zlo?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Zvuk i tišina"

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8