Zlo je samo neznanje

Pitanje: Da li zlo zaista postoji?
Šri Činmoj: Na najvišem nivo duhovne svesti, zlo ne postoji. Ali, u nižem ispoljavanju božanstvenosti ovde na zemlji, postoji nešto što nazivamo neznanjem. To neznanje je u zapadnom svetu protumačeno kao zlo, greh i tako dalje.
Ako kažete da smo, zbog toga što smo izgubili kontakt sa Božanskim, dopustili da se zlo rodi u nama i u zemaljskoj atmosferi, rekao bih da ste u određenoj meri u pravu. Ali, hajde da ne koristimo reč „zlo“. Pre bi trebalo da koristimo reč „neznanje“ pošto ovde, na ovom svetu, mi, ljudska bića, nismo u direktnom kontaktu, odnosno u svesnom jedinstvu sa Bogom. Mi smo jedno sa Bogom; to je jedna stvar. Ali, svesno jedinstvo je nešto sasvim drugo. Pošto većina nas nije u svesnom jedinstvu sa Bogom, mi smo udaljeni od Najvišeg, od najdublje Istine, od Transcendentalne Stvarnosti. Dakle, to možete da nazovete „zlom“ ako hoćete, ali ja bih to radije zvao neznanjem.
U Indiji postoji filozofija koja se zove vedanta. Njeni sledbenici, odnosno oni koji se drže te filozofije, ne zadovoljavaju se čak ni tim da to zovu neznanjem; oni će reći da je to samo prepreka na našem putu. Ono što vi zovete zlom, ono što ja zovem neznanjem, oni nazivaju smetnjom, preprekom na našem putu ka apsolutnom jedinstvu sa Bogom.
Dakle, ako zlo uzmete u smislu neznanja ili prepreke na zemlji, ono zaista postoji. Ali, ako kažete da je zlo nešto veoma mračno ili opasno, nalik na ričućeg lava koji u svakom trenutku želi da nas proždere, ili neki demon ili inkarnirana neprijateljska sila koja se suprotstavlja Božijoj Volji, to onda nije tako. To je samo igra neznanja na nižim nivoima svesti koje mi vidimo. Mi koristimo razne izraze da to opišemo. U najvišem svetu, duhovnom svetu, zlo ne postoji. Sam Bog nije stvorio nikakvo zlo. Bog je stvorio samo Dobro, Svetlost, Mir i Blaženstvo.


(Ovo pitanje je postavila Ahana (Gđica Blanka Buezo), San Huan, Portoriko, 26. maj 1969.)

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7