Pitanje: U svojim knjigama kažeš da vitalna muzika može da bude štetna za naš duhovni napredak. Ali, ponekad dok slušam muziku koja je veoma živahna i brzog ritma, osećam da me to raduje. To nije muzika koju bi ti nazvao duhovnom; ona je samo energična. Da li ovu vrstu energične muzike smatraš štetnom?
Šri Činmoj: Postoje dva aspekta vitala. Postoji dinamički vital i postoji iskušavajući vital i vital koji je već podlegao iskušenju. Kada su Šri Čajtanja i njegovi učenici pevali i igrali po ulicama, oni nisu ispoljavali ovaj iskušavajući ili već podlegli vital. Ne. To je bio dinamički vital koji gori od želje da svoju dinamičku energiju rasprostre svuda naokolo.

 

Veoma malo ljudi, moram da kažem, zna šta je zaista duhovno srce. Mi zapravo brkamo emocionalni vital sa srcem. Ovog trenutka želimo nekome da damo sve, ali narednog trenutka želimo da sve zadržimo za sebe. Ovog trenutka, bez ikakvog razloga, spreman sam da vam dam sve, a narednog trenutka, opet bez ikakvog razloga, spreman sam da vam oduzmem život. Takva vrsta osećanja uopšte ne dolazi iz srca. To je igra našeg zahtevnog i neprosvetljenog vitala.

Osećanje i vital su dve različite stvari. Moglo bi se reći da je vital kuća, a osećanje je stanar u toj kući. Osećanja koja najviše preovlađuju su vitalna osećanja. Ali, osećanja mogu takođe da budu i u telu, u umu i u srcu. Osećanje u telu obično srozava našu svest. Osećanje u nečistom srcu nas zaslepljuje i vezuje, dok nas osećanje u čistom srcu prosvetljuje i oslobađa. U umu postoje neka osećanja, ali je um po prirodi suv i u njemu nema preteranih ili nekontrolisanih detinjastih vitalnih osećanja. Kad za nekog kažemo: "On je emocionalan", mi mislimo na ta nedisciplinovana i neprosvetljena vitalna osećanja. Ta osećanja obično potiču iz dva centra ispod pupčanog centra.

Kada imamo snove koji dolaze iz nižih svetova, podsvesti, ili možete reći nesvesnih svetova, treba da osećamo da ti snovi nemaju nikakvu vrednost. Oni ne mogu da izmene našu prirodu. Oni ne mogu da nas inspirišu. Oni ne mogu da nam daju nadu za naše buduće ostvarenje. najbolje što možemo da uradimo je da ih zaboravimo.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 17