Zašto da meditiramo?

Ako se molimo i meditiramo, osetićemo da je Bog u svima, da je On živa stvarnost. Bog je svuda i On je sve, istina je. Ali, ako se molimo i meditiramo, to mentalno verovanje postaje za nas stvarna, živa istina. Tada ćemo svesno služiti svakom čoveku upravo zato što znamo i osećamo da je unutar njega Bog.

Ako u svom delovanju ne vidimo Boga, istinu ili svetlost, tad možda naš fizički um neće biti ubeđen u vrednost stvari koje činimo. Danas ćemo nekom služiti, a sutra ćemo reći: “O, on je takva budala! On nema težnje, nema dobrih osobina! Zašto bih mu služio?” Ako gledamo nekog pojedinca bez molitve i meditacije, mi ćemo odvajati tu osobu od njene duše. Ali, ako se molimo i meditiramo, tada ćemo videti dušu, božanstvenost unutar svake osobe, i pokušaćemo da tu božanstvenost iznesemo na površinu.
 

izvor: "Meditacija", Šri Činmoj
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8