Pitanje: Ako su svi Gurui instrumenti Boga, zašto je tako važno imati isključivu posvećenost samo jednom Guruu?
Šri Činmoj: Ne radi se o isključivoj posvećenosti. Samo moraš znati u koga imaš krajnje poverenje. Svi su jedno, istina. Ali ti od srca voliš svog oca i svoju majku, a ne oca i majku nekoga drugog. Pravi Guru je kao roditelj. On te lično vodi na tvom duhovnom putovanju i sigurno te dovodi kući. Neko drugi, kao što je tvoj ujak, može te odvesti, ali ti imaš više vere u svog oca jer znaš da tvoj otac ima više brižnosti, više ljubavi prema tebi nego ujak.

Pitanje: Čuo sam da kada neko jednom prihvati duhovnu stazu, postoji trenutak kada treba da se preda Guruu koji je viši od njega. Ali sam, takođe, čuo da čovek mora stalno da preispituje učenja Gurua i da sluša glas u sebi. Čini mi se da je ova ideja skepticizma i preispitivanja protivrečna ideji predanosti.

Šri Činmoj: Pre svega treba da znamo sledeće: ako se neko već potrudi da nađe Gurua, onda treba da ga sluša. Ako oseća da treba da sumnja i preispituje svog Gurua, bolje je za njega da uopšte i ne prihvati Gurua. Predanost je druga stvar. Pravi duhovni Učitelj će reći da on nije Guru; jedini pravi Guru je Svevišnji. Ljudsko biće je vodič za nekolicinu ljudi. To može biti stotina, ili hiljada, ili možda milion ljudi. Ali pravi Guru, jedini pravi Guru, je Bog. Kada prihvatite ljudsko biće za svog Gurua, to činite samo zato što je on prosvetljeniji od vas.

Mi se veoma mnogo divimo, obožavamo i volimo one duhovne Učitelje najviše visine koji su živeli u davna vremena. A istovremeno, hteo bih da kažem da visine njihovih naslednika nisu uopšte manje. Stvar je samo u tome što je postojalo vreme kada ste morali da pokažete okultne moći. Da tada niste pokazali okultne moći, ko bi vas smatrao Učiteljem? Šri Krišna je pokazao okultne moći, Buda je to učinio, Isus je to učinio. I dan danas, milioni ljudi shvataju nekog duhovnog Učitelja ozbiljno tek ako izvede neko čudo. Takav je ljudski mentalitet.

Kad neko uđe u duhovni život, veoma često uviđa da igra vitalnog sveta ili podsvesti izranja na površinu, pa mu se um puni prljavim, nečistim mislima i ružnim idejama. Dakle, šta se dešava? Osećate: “Oh, bio sam daleko bolji pre nego što sam prihvatio duhovni život. Ove se misli nisu tad pojavljivale. Ušao sam u duhovni život da bih imao bolji život, život radosti, uspeha i napretka. Kako to da umesto da napredujem, opet postajem očajan? Ove mi se neprilične misli neprestano pojavljuju!” Uvek kažem da zaboravite na prošlost. Ali ukoliko vas ta prošlost zaokupi u velikoj meri i ispreči se pred vama sa svojim nesavršenstvom, ograničenjima i robovanjem, nemojte se uplašiti. Nemojte da se bojite svoje niže prirode. To je poslednji udarac koji vaš vital želi da vam zada. Ako ste zaista i istinski prihvatili svog Učitelja, onda je on obavezan da od vas preuzme vaše nesavršenosti, vašu vitalnu i emocionalnu zbrku.

Pravi duhovni Učitelj je onaj ko je postigao ostvarenje Boga. Svi smo jedno sa Bogom, ali pravi duhovni Učitelj je sa Njim uspostavio svesno jedinstvo. U svakom trenutku on može da uđe u višu svest i onim učenicima koji veruju u njega donese poruke od Boga. Učitelj, ako je pravi, za one tragaoce koji istinski teže i veruju u njega, predstavlja Boga na Zemlji. On je ovlašćen ili poslat od Boga da im pomogne. Pravi Učitelj, pravi Guru, jeste Bog lično. Na Zemlji će, međutim, Bog vrlo često delovati u duhovnom Učitelju i pomoću njega. Učitelj osnažuje tragaoca nadahnućem i vremenom mu, beskrajnom Milošću Svevišnjeg, nudi prosvetljenje.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 11