Sri Chinmoy PhotoŠri Činmoj (1931-2007) bio je savremeni duhovni Učitelj koji se posvetio tome da inspiriše i služi one koji traže dublji smisao života i da se postigne sklad među ljudima raznih nacija, vera i kultura. Podučavajući meditaciji, držeći predavanja i pišući brojne knjige, kao i sopstvenim životom posvećenim služenju čovečanstvu, nastojao je da inspiriše druge da krenu unutrašnjim putem koji vodi miru i ispunjenju.

Sri Aurobindo YangŠri Aurobindo (1872 - 1950) nije bio samo veliki duhovni učitelj, već uz to i borac za oslobođenje Indije, filozof i pisac. Školovao se u Engleskoj i po svom povratku u Indiju postao jedan od lidera pokreta oslobođenja. Kasnije se povukao iz javnog života, da se potpuno posvetio svom duhovnom zadatku, koji se sastojao u tome da se tzv. “supermind” (svesnost koja je osnova celokupnog stvaranja) - donese u materijalni svet i time omogući temeljnu transformaciju sveta.

RamanaŠri Ramana Maharši (1879 - 1950) je bio zastupnik džnana-joge, staze znanja, poslušnosti i duševne snage razlikovanja. Veliki deo njegovog života odigrao se u ćutanju, u dubokoj kontemplaciji i u potpunoj povučenosti od sveta. U svojim kasnijim godinama pozabavio se spolja više svojim učenicima i odgovarao je na mnogo pitanja tragalaca, među kojima se nalazio niz pisaca i naučnika sa Zapada, među kojima i: Pol Branton (Paul Brunton), Hejnrih Cimer (Heinrich Zimmer), M. Evans-Venc (M. Evans-Wentz), koji su njegovu poruku još za njegovog života raširili daleko van granica Indije.

Sri RamakrishnaŠri Ramakrišna (1836 - 1886) je bio zastupnik Bhakti Joge, staze ljubavi i posvećenosti Bogu. Njegov život je bio ispunjen pobožnom težnjom - težnjom za Bogom, sa jednom čistom dečjom spontanošću povezanom sa očinskim učešćem u životu svojih učenika. Šri Ramakrišna je ostvario Boga najpre na hinduističkom putu; tada je stupio i na put hrišćanstva i na put islama kako bi istinu spoznao i sa tih strana. Šri Ramakrišna je imao veliko poštovanje prema svakom putu ka Bogu i uvek je nastojao da naglasi ono zajedničko, ono ujedinjujuće. Veliku raspravu učenjaka njegovog vremena, da li Bog ima oblik ili ne, izmirivao je uvek svojim viđenjem da Bog istovremeno ima oblik i bezobličan je. 

Guru je sanskritska reč koja znači “onaj koji prosvetljava”. Onaj ko nudi prosvetljenje naziva se Guru. Prema mojoj ličnoj spoznaji, želeo bih da kažem da postoji samo jedan pravi Guru, a to je Svevišnji. Nijedno ljudsko biće nije pravi Guru. Ali, iako je samo Svevišnji pravi Guru, ovde na Zemlji mi cenimo vreme. Ako nađemo nekoga ko nam može pomoći na našem putovanju prema prosvetljenju, mi prihvatamo njegovu pomoć i možemo da ga nazovemo Guruom.

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 12