Ako je neko već razvijen, to jest ako se, recimo, već u prošlim životima bavio duhovnošću i u stanju je da sluša naredbe svog unutrašnjeg bića, onda mu apsolutno nije neophodno da ima duhovnog Učitelja. Tada samo treba da uđe duboko u sebe i da se najiskrenije bavi duhovnim životom. Pošto mu ne treba pomoć duhovnog Učitelja, mora u potpunosti da se osloni na samog sebe i na bezgraničnu Božiju Milost. Moramo, međutim, da znamo da je duhovni put veoma težak; samo su u retkim prilikama ljudi ostvarili Boga bez pomoći duhovnog Učitelja. Pre nego što je ostvarila Boga, većina duhovnih Učitelja je i sama od nekoga dobila pomoć makar i na jedan dan, ili na mesec, godinu ili deset godina.

 

Ako želite da povećate svoju sposobnost u vidu iskrenosti, težnje i neprekidne svesnosti o onome što je božansko u vama, neophodno je da se podvrgnete vođstvu nekog Učitelja. To može biti duhovni Učitelj, može biti sveštenik, može biti učitelj ili mentor, ali to mora biti neko u koga imate apsolutno poverenje. Ako nemate poverenja u duhovnog vođu ili duhovnu stazu, tad jednostavno traćite vreme. Sve dok nemate poverenja u njega i njegovu stazu, molim vas da ne slušate nijednog Učitelja ili duhovnu ličnost i da ne sledite njegovu stazu. Možda ćete pitati: „Kako da na samom početku imamo poverenja u neku stazu, Učitelja, crkvu ili sveštenika?“ Ali ja vam kažem da možete imati vere. Ne morate da čekate dva meseca ili dve godine da biste stekli poverenje u neki put. Na trenutak, možda ćete imati veru u nekoga ili njegov put. Ali, ako niste za njega, nikad u njega nećete imati potpuno poverenje.

Pitanje: Da li je Guru potreban da bi se razvila vera?
Šri Činmoj: Ponekad Guru pomaže; ponekad automatski imamo veru. Neki ljudi, posebno oni koji nemaju naročito razvijen intelekt ili komplikovan um, imaju spontanu veru. Kada je um veoma snažan i dominantan, teško je imati veru u Boga, jer um vidi hiljade vrata koja vode u Božju Palatu, dok srce vidi samo jedna.

Ljudi ponekad misle da je ostvarena osoba sasvim drugačija od obične i da se ponaša veoma neobično. Ali, želim da kažem da ostvarena osoba ne bi trebalo da se ponaša nenormalno. Šta je ona spoznala? Spoznala je krajnju Istinu u Bogu. A ko je Bog? Bog je neko ili nešto sasvim normalno.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8