Bezazlena laž

Živeo je pre otprilike trideset godina u Americi poznati duhovni Učitelj, koji je imao nekoliko stotina učenika. Često je putovao od mesta do mesta i tamo je, u raznim gradovima, osnovao određeni broj centara posvećenih njegovoj stazi. Jednog dana, dok je Učitelj bio u poseti svom centru u Kaliforniji, prišla mu je mlada devojka od otprilike devetnaest godina.
“Veoma sam zainteresovana za duhovni život i nekoliko meseci sam posećivala časove koji su se održavali u vašem Centru. Sad bih želela da postanem Vaš učenik,” rekla je ona. “Ali moja majka je protiv toga. Kaže da je vaš put pogrešan. Govori mi da treba da idem u crkvu, jer će jedino tad Bog biti zadovoljan sa mnom. Moja duša želi da sledi tvoju stazu, ali ne mogu uvek da se borim i svađam sa svojom majkom. Učitelju, šta bi trebalo da uradim?”
Učitelj se iznutra skoncentrisao i jasno video da ta devojka prima unutrašnju hranu kad dolazi u njegov  Centar, dok ne dobija ništa kad ode u crkvu. Učitelj je znao da bi za mnoge druge bilo ispravno upravo obrnuto; oni ništa ne bi mogli da dobiju od njega, ali bi duhovnu hranu dobili od svoje crkve ili nekog drugog duhovnog Učitelja. Ali u slučaju ove devojke, bilo je drugačije.
Zato je Učitelj kazao: “Tvoja duša te navodi da osećaš da je tvoje unutrašnje biće nahranjeno i da trčiš prema Bogu kad dolaziš u naš Centar. Ali tvoja majka ti stoji na putu i ometa te da napreduješ. Ako joj kažeš istinu kad te upita da li si bila u crkvi, recimo: “Ne majko, nisam išla u crkvu”, ona ti jednostavno uopšte neće dozvoliti da dolaziš u naš Centar. Zato, naprosto da bi održala mir i sklad, treba da joj kažeš takozvanu bezazlenu laž”.
“Ali Učitelju,” devojka reče, “zar nije pogrešno lagati? Zar mi to neće doneti lošu karmu?”
“Ne u ovom slučaju! U ovom slučaju, kad kažeš da si bila u crkvi, Bog će te zaštiti zato što iskreno pokušavaš da ideš ka Njemu. Kad ideš duhovnom učitelju i slediš njegov put, onda se krećeš ka svom istinskom Cilju. Ne kažem da crkva ne vodi Cilju. Jedino kažem da, u tvom slučaju, ti tamo ne nalaziš svoj Cilj. Milioni i milijarde ljudi osećaju da će pomoću crkve pronaći svoj Cilj, ali ti se krećeš drugim putem. Ako kažeš majci istinu: ‘Majko otišla sam u Centar umesto u Crkvu,’ ona će biti ljuta i ti ćeš se osećati loše. Zato treba da vidiš šta ti je cilj. Ako ti je jedino stalo do tvog Cilja, onda treba da osećaš da je najvažnije da u svakom trenutku ideš prema tom Cilju. U ovakvom slučaju je u redu da se kaže jedna nevina laž. Bog će ti oprostiti zato što pokušavaš da Ga dostigneš na način koji te je sam Bog nadahnuo da ideš ka Njemu.”
“Ali da li je ikako moguće da kažem istinu?” upitala je devojka.
Učitelj je odgovorio: “Ukoliko majci kažeš istinu, nećeš moći da dolaziš u Centar i nećeš moći da napreduješ na način na koji tvoja duša želi. Šta je bitnije: da poslušaš svoje unutrašnje biće, vapaj svog srca, ili da poslušaš svoju majku? U situaciji kao što je ova, takozvana uobičajena istina mora da se prevaziđe; inače, biće ti izuzetno teško da ikako napreduješ. Ali da je tvoja majka takođe duhovna i kad bi ti rekla da je na tebi da odlučiš hoćeš li ići u crkvu ili Centar, onda uopšte ne bi bilo potrebe da lažeš. Tada bi morala i trebalo bi da joj kažeš istinu. Daću ti primer. Jedan čovek juri drugog sa nožem u ruci u nameri da ga ubije. Čovek koji je proganjan, skloni se u nečijoj kući. Kad onaj sa nožem pristigne, pita vlasnika kuće da li se žrtva tu sklonila. Sad, šta može da uradi vlasnik kuće? Ukoliko kaže ‘Da,’ onda će čovek sa nožem sigurno ubiti drugu osobu. Ali ako kaže ‘Ne, nisam ga video,’ onda, čak i ako laže, spašće život jednom čoveku.”
“Ali Učitelju, zar neće svet tog kućevlasnika da smatra lažovom?”
“Moralnost će reći da je lažov. Ali tvoje unutrašnje biće će ti reći da on jeste uradio kako treba. U takvim situacijama, treba da zaronimo duboko unutar sebe i pitamo Boga šta treba da uradimo. Ako Bog kaže, ‘Da, kaži čoveku sa nožem da je onaj drugi tu’, onda ćeš to i uraditi i tvoja uloga je završena. Ali ukoliko nemaš direktan pristup Bogu i ne možeš da čuješ Božji Glas, treba da uradiš ono što je najbolje da bi se sačuvala Božja Stvarnost. Božja Stvarnost je zaštita, a ne nasilje i uništenje. Zato treba da primeniš istinu na takav način da zadovoljiš Boga i ispuniš čovečanstvo.”
Devojka je još uvek delovala zbunjeno, pa je Učitelj nastavio: “Podstaknut nečim, čovek preke naravi može da pred stotinama ljudi da objavi da će da ubije nekog na koga se užasno naljutio. Međutim, kad se smiri, možda će u sebi reći: ‘Nije dobro za mene da ubijem tu osobu.’ Pa stoga neće održati svoje obećanje. Mir, ljubav i samilost osvanule su u njegovoj svesti, pa će, naravno, da oprosti toj osobi. Sa strogo mentalne tačke gledišta, taj čovek nije održao svoje obećanje. Ali u Božjim Očima, on čini ispravnu stvar. Božja Svetlost i Samilost su izašle u prvi plan i on je, u stvari, izvojevao pobedu.
U našem svakodnevnom životu, uvek ćemo nastojati da govorimo istinu. Ali moramo da vidimo da li bi laž u stvari služila višoj svrsi. Ti osećaš da treba da ideš određenim putem da bi dostigla svoj Cilj. Ako ti neko koga se bojiš ili kome želiš da udovoljiš preprečuje put, onda mogućnosti i potencijale tvoje duše osuđuješ na gladovanje ako se povinuješ željama te osobe. To je zločin prema tvojoj sopstvenoj duši i beskrajno je gore nego da slažeš.”
“Učitelju, kako možemo da odredimo koju istinu da sledimo i na koji način da to primenimo u svom životu?” pitala je devojka.
Učitelj se nasmešio i rekao: “Istina koja će te napuniti energijom, istina koja će te jednog dana učiniti besmrtnom, istina koja će te odvesti do krajnjeg, apsolutnog, suđenog Cilja – to je istina na koju treba da se usmeriš. Inače, ako se neprestano družiš sa takozvanom istinom nižeg stepena, nikada neće doći do osvita tvog duhovnog života najviše visine.”
Nekoliko drugih učenika i tragalaca je slušalo ovaj razgovor i razmatralo kako se to može primeniti u njihovim životima. Učitelj se okrenuo ka njima i rekao: “Vi mladi momci i devojke, nikada nećete moći da dođete duhovnom Učitelju ili da stupite na duhovnu stazu bilo koje vrste, ako se stalno budete plašili drugih. Ako poslušate svoje roditelje čak i kad su protiv vašeg duhovnog života, moguće je da ćete čekati milione godina da biste ostvarili Boga, zato što je njihov prilaz Bogu drugačiji od vašeg. Oni vam kažu, ‘Uradi ovo ako želiš da budeš bliži Bogu.’ Ali oni sami nisu ostvarili Boga, pa kako onda mogu vas da uče? Samo onda kad neko zna Istinu treba da imate poverenje u njega.”
Jedan novi učenik reče: “Ali ostali jesu spoznali Istinu na način koji predlažu naši roditelji”.
Učitelj mu je uputio sladak osmeh i rekao: “Istina je, Bog Sebe otkriva na milione načina. Ali Bog hoće da vi spoznate Istinu na drugačiji način. Ako iznutra dođe poruka da sledite određeni put, treba da ga sledite i treba da budete potpuno spremni da se suočite sa otporom svojih roditelja ili onih koji su iznad vas. Vi želite da postignete najviši Cilj, koji je zasnovan na Božijoj Istini, a ne na takozvanoj ljudskoj ili moralnoj istini. To ne znači vas ja navodim da budete nemoralni. Daleko od toga! Ali povremeno, takozvana moralna istina je u suprotnosti sa najvišom, apsolutnom Istinom. Zato su naši proroci iz Upanišada nekada govorili Bogu: ‘Predajem Ti svu svoju moralnost i nemoralnost, svoju tamu i svoje svetlo.’
Dok je Učitelj govorio, nije čak ni gledao u onu devojku, ali ona je počela da oseća kako njegove reči ulaze pravo u njeno srce. Njeno celokupno držanje i izraz lica počeli su da se menjaju i ona se iznenada prostrla pred Učiteljeva stopala.
“Učitelju, Učitelju,” uzviknula je, “želim da pripadam jedino tebi. Devetnaest godina su moji roditelji sa ljubavlju upravljali mojim spoljašnim životom, ali sad je vreme da ti, moj večni otac, upravljaš mojim unutrašnjim životom. Molim te prihvati me za svog učenika.”
Učitelj je položio ruku na njenu glavu i rekao: “Dete moje, uvek ćeš biti moj učenik. Tebi poklanjam najdublju brižnost i ljubav svoje duše”.

 

Iz knjige Šri Činmoja “Učenici i njihova moć ljubavi”


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6