Kako deluje Božanska Pravda

Pitanje: Da li bi molim te mogao da objasniš šta je Božanska Pravda?
Šri Činmoj: Božanska Pravda nije ništa drugo do Božanski Oproštaj. Ljudska pravda kaže: ako je neko nešto ukrao, onda mora biti kažnjen. Ljudska pravda nam kaže da je to ispravno i doživljava ogromno zadovoljstvo u kažnjavanju pojedinca. Ali kad Božanska Pravda deluje, čak i kad uzme spoljašnji oblik, unutar ove Pravde postoji ogromna Samilost. Dok unutrašnji sudija govori svetu da je taj i taj krivac, on istovremeno prosvetljuje um te osobe kako ona ne bi ponovo ušla u neznanje. Kad Božanska Pravda deluje, u njoj postoji unutrašnja samilost i unutrašnje prosvetljenje. Oni rade zajedno kako tragalac ne bi stalno iznova upadao u more neznanja.
Kad ljudska pravda deluje, krivac zna da ga niko nije nagovorio. Zna da je sve vreme on sam bio odgovoran. Ali Božanska Pravda pomaže krivcu da shvati da nije on taj koji je učinio pogrešnu stvar, već da u njemu deluje nešto drugo, nešto što zovemo neznanjem. Kad deluje Božanska Pravda, pojedinac se oseća jadno što je dozvolio pogrešnim silama da uđu u njega i da deluju pomoću njega. On oseća da je bio budala što je dozvolio nekome ili nečemu da deluje u njemu i pomoću njega. Shvata da je trebalo da postupa samo u skladu sa svojom unutrašnjom voljom, u skladu sa božanskim vođstvom svoje duše.

 

Izvor: Šri Činmoj, „Životna potraga i samootkrovenje“