14. januar

69Udvoljavanje egu je jalova rabota.

 

Sama vaša piroda, sama vaša duša, samo vaše postojanje hoće da ostane u Beskonačnosti. Ako tragalac ostane u najvišoj svetlosti, sveispunjujućoj svetlosti, onda svetlost odlučuje da li tom pojedinačnom tragaocu hoće da pruži određeno iskustvo dajući mu ime i slavu i slično. Ali, ako tragalac hoće da ima i želju i težnju u isto vreme, i svetovno ime i slavu i pravu težnju za Najvišim, onda neće biti ni u duhovnom životu ni u običnom, materijalnom životu, zato što će ga rastrzati dve suprotne sile.

 

 

 

Nekada sam
Želeo ime i slavu.
Bila je to moja ljudska želja.
Ali sad
Hoću jedino da ispoljim Boga
Na Njegov način.
Zaista, to je moja božanska težnja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9