84Trebalo bi da shvatimo da Bog ne deluje samo u nama, nego i u drugima.

 

Bog deluje i u našim takozvanim neprijateljima. Ali to nisu naši pravi neprijatelji. Naši pravi neprijatelji su naša sumnja, strah, uznemirenost i briga. Kada ne pokušavamo da usavršavamo druge, nego se jedino trudimo da usavršimo sopstvene živote, bićemo radosni. Isto tako, ako ništa ne očekujemo ni od koga, već sve očekujemo jedino od Boga, bićemo radosni. Ako možemo da osetimo da nismo nezamenljivi, da svet može savršeno da funkcioniše i bez nas, bićemo radosni. To su načini da svi imamo obilje radosti u životu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

84Možemo imati više radosti a manje napetosti u životu jedino ako požrtvovano dajemo sebe, a ne ako zahtevamo.

 

Kada je prisutna napetost, to je zbog toga što hoćemo da nešto bude urađeno na naš način, dok drugi žele da se to uradi na njihov način. Napetost započinje u umu zato što mi vidimo svetlost na jedan način, dok je drugi je vide na neki drugi način. Stoga nema mira, nema staloženosti, samo postoji napetost. Isto tako, napetost nastaje kada za tili čas hoćemo da uradimo nešto za šta su potrebna dva sata ili dva dana. Moramo da znamo da Bog nije tako mislio o tome. Bog hoće da nam oduzme dva sata ili dva dana da bismo postigli nešto. Ako možemo da se držimo Božjeg Časa, a ne našeg časa, imaćemo radost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

84Pretpostavimo da želite da znate koja oblast stvaralaštva je za vas. Dok vaše kreativno sopstvo otkriva sposobnosti na različitim poljima, pokušajte da sagledate koja oblast vam pruža najviše radosti i zadovoljstva.

 

Ako vam pesnik u vama donosi trenutnu radost, onda zaronite u svet poezije. Ako vam slikar u vama donese spontanu radost, onda zaronite u svet slikarstva. Ako vam muzičar u vama donosi spontanu radost, zaronite u svet muzike. Odmah prihvatite ono polje koje vam pruža najveću radost. Upravo ovakvo vaše prihvatanje jeste najbolji način da služite Najvišem.

 

 

 

Kada imam unutrašnju radost
Biću uvek blagosloven
Obiljem spontanosti i kreativnosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

84Niko ne može biti tako srećan kao osoba koja se ne vezuje.

 

Kada se vezujemo za nešto ili nekoga, mi zapravo postajemo žrtva te osobe ili stvari. Ako hoćemo da imamo istinsku radost i istinski mir, onda moramo biti potpuno ravnodušni. Pod ovom ravnodušnošću se ne podrazumeva da nećemo da radimo za svet; ne, radićemo za svet, u svetu, ali nećemo dopustiti sebi da nas bilo šta zarobi.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

84Ako hoćete istinsku radost, nećete je steći ispunjavanjem želje za određenim rezultatom.

 

Postoje dve vrste rada. Što se tiče uobičajene vrste, vi nešto uradite i odmah zatim očekujete rezultat. A kada rezultat dođe, kažete: “Možda sam mogao da postignem bolji rezultat.” Tu nema kraja. Kad je reč o drugoj vrsti rada, tu ne marite za rezultat. Bićete srećni jednostavno zato što imate pravi stav. Ako obavljate posao sa božanskim stavom, onda vam radost neće pružiti rezultat, već sam rad.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

84U našem svakodnevnom, praktičnom životu, postoji način da steknemo radost.

 

Ako vodimo jednostavan život i idemo prema našem cilju direktnim putem, ako idemo stazom obasjanom suncem, možemo imati radost.

 

 

 

 

 

 

Jednostavan život je život sreće.
Direktan put je put radosti.
Staza obasjana suncem je staza neprekidne radosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

 

84Kada svane, poželite da započnete jutro s inspiracijom. Ako izgubite inspiraciju ujutru, onda je neće biti tokom većeg dela dana.

 

Da biste dobili inspiraciju, rano izjutra ponudite svoju radost, ljubav i zahvalnost Bogu. Čak i ako imate da date samo malo, Bog će vam dati mnogo više. On će učiniti da osetite da ste Njegovo istinsko dete i podariće vam osećaj nerazdvojnog božanskog jedinstva sa Njim. Ako rano ujutru ponudite ljubav, radost i zahvalnost, moći ćete da postignete najbolji oblik meditacije.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9