69Ljudska bića nisu savršena. U suprotnom, svi bismo bili sveci i mudraci i ne bismo činili ništa pogrešno.

 

Zamislimo da sam vam danas učinio nešto loše i prouzrokovao vam patnju. Narednog dana vraćate se s beskrajno više moći nego što ja imam i žestoko uzvraćate. Ako nastavimo sa tom igrom, svetskog mira nikada neće biti – stoga moramo da se zaustavimo. Jedino Bog može da prosudi čiji napadi su teži. Ali, nakon što uvidimo da smo mi uradili nešto pogrešno, zaustavimo se. Moramo prevazići osećanje da smo jači ili slabiji.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

69Kako možemo u isto vreme da imamo moć i poniznost?

 

Pomislite na Majku Zemlju, koja je svuda oko nas. Majka Zemlja ima svu moć, premda je veoma ponizna. Mi radimo mnogo nebožanskih stvari na Zemlji, ali Majka Zemlja ima beskrajnu samilost. Ona je beskonačno moćnija od svih ljudi, ali njeno srce je samo praštanje, zato što ona oseća jedinstvo sa Božijom tvorevinom.

 

 

 

 

Bezgranična radost nikad neće biti vaša
Ukoliko ne spoznate tajnu nad tajnama
A to je vaše nerazdvojno jedinstvo
Sa svakim pojedincem na svetu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

69Moć u srcu ima osećanje jedinstva.

 

Majka je mnogo jača i mudrija od deteta, ali majka ne oseća da joj je ispod časti da dodiruje detetova stopala. Ona zna da to čini na osnovu potpunog jedinstva sa detetom. Kad je reč o majci, njena ljubav je njena moć. U njenoj ljubavi je moć jedinstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

 

69Poniznost znači jedinstvo sa celim svetom, dok je božanska moć ta koja daje i postaje jedno.

 

Kada dajemo, mi smesta širimo svoju svest. Pomoću naše poniznosti, postajemo neizmerni. Neizmernost je sama po sebi moć.

 

 

 

 

 

 

Kada je vaš temelj
Moć poniznosti,
Vaše životno zdanje
Postaje neizmerno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

 

69Drvo manga ima stotine plodova. Kada drvo donese plod, može da bude vrlo ponosno, zato što su plodovi svima potrebni.

 

Ali, drvo se ne ponosi. Baš naprotiv, daje nam svoje bogatstvo, a mi smo nahranjeni. Kada nešto postignemo, naše postignuće je oblik moći. Ta moć, međutim, nije destruktivna. To je moć koja hrani. Kada drvo donese plod, ono deli svoje bogatstvo s ljudskim rodom. Za ovo bogatstvo možemo reći da predstavlja moć. Sve što pomaže ljudskom rodu nesumnjivo je jedan oblik moći.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

69Božanska definicija moći je požrtvovanost: svesna, stalna, radosna, duševna, bezuslovna požrtvovanost.

 

Posedovanje je oblik moći, kao što je to i požrtvovanost. Posedovanje je ljudska definicija moći, a davanje sebe je božanska definicija moći. Onaj ko je u poziciji da daje jači je od onoga ko prima. Na primer, drvo je u mogućnosti da nam da plodove, lišće, sve. Kada drvo postane veliko, zato što je razvilo cvetove i plodove, ono se svija naniže. Kada nam pruža sve što ima, povija se naniže. Drvo je sjajan primer kako moć i poniznost mogu da idu ruku pod ruku.

 

 

 

Život ispunjen poniznošću
Iznutra je blagosloven
Bezgraničnom moći.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

69Najbolji način da se razvije snaga volje jeste kroz sjedinjenje sa Božijom Voljom.

 

U životu, svakodnevno mogu da nam se dešavaju neprijatne stvari. Ako možete da ih prihvatite sa vedrinom, moći ćete i da uvećate snagu volje. Isto tako, snagu volje možete da uvećate ukoliko vas ne dotiču rezultati vaših dela. Šta god da se dogodi, uvek nastojte da vidite pozitivnu stranu priče.

 

 

 

 

Unutrašnju slobodu dobijate
Kada se poistovetite
Sa nečim velikim.
Božija Volja je veća od najvećeg.
Božija Volja je beskrajna, kao okean.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 4