25Opšte je pravilo da bi tragalac koji tek ulazi u duhovni život trebalo da počne sa koncentracijom i da je praktikuje bar prvih nekoliko meseci.

 

Kada se koncentrišete, postajete božanski heroj. Ulazite u arenu života i svetlosti gde ne može biti ni sumnje ni straha. Strah i sumnja se pobeđuju koncentracijom. Koncentracija znači unutrašnju budnost i pripravnost. Lopovi su svuda oko nas i u nama. Strah, sumnja, zabrinutost i uznemirenost su unutrašnji lopovi koji pokušavaju da nam ukradu našu unutrašnju staloženost i mir uma. Kada naučimo da se koncentrišemo, ovim neprijateljskim silama je veoma teško da uđu u nas. Koncentracija je dinamična volja uma koja deluje u nama da bismo prihvatili svetlost i odbacili tamu. Pravi tragalac, pre ili kasnije, stiče snagu koncentracije Božijom Milošću, stalnom vežbom ili pomoću sopstvene težnje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

25Reči molitve treba da budu nečujne na spoljašnjem planu. Drugi ih neće čuti, ali vi treba da izgradite rečenicu od nekoliko reči koja će ubediti um koji teži.

 

Srce već teži, ali i um treba da teži. Prvo smislite rečenicu ispisujući je na tabli svoga srca. Zatim pokušajte da je tamo vidite. Kada su reči jednom ispisane, možete se mnogo puta vratiti da ih vidite. Ako držite sklopljene oči dok se molite i ponekad zadremate nekoliko sekundi, nije važno. Ako ste se molili i meditirali pola sata, pa onda zaspite na sekundu, treba da osetite da u stvari ne spavate, već se mirno odmarate. Ali, ako je vaša molitva samo kratka a dremež dug, onda je takva molitva beskorisna. Ako ste često skloni da zaspite, onda vaša molitva neće biti molitva. U tom slučaju teba da držite otvorene oči dok se molite.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

25Naprezati se i moliti se intenzivno dve su različite stvari. Možete da se molite intenzivno a da ne naprežete svoje nerve.

 

U molitvi može da postoji ogroman intenzitet, ali intenzitet nije isto što i napor. Da biste tokom molitve i meditacije izbegli napor, pokušajte da svu svoju pažnju usmerite na srce, a ne na um. Pokušajte prvo da vidite izvor srca. Odatle ćete osetiti tok koji će teći naviše ili naniže. Pokušajte da usmerite tok tako da se on kreće naviše od srca. Ovaj tok, božanska Milost, je kao voda. Svaki put kada se molite ili meditirate, osetite da kopate unutra. Prirodno blagorodna voda izvire, jer ta voda neprestano izranja iz beskonačnog Izvora-Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

25Molitva će biti delotvornija ako se redovno molite. Redovnost je od vrhunske važnosti u životu molitve ili meditacije.

 

Jednog dana ćete možda meditirati u šest sati, drugog u sedam, trećeg u osam. To nije pravi način. Treba da budete mudri. Trebalo bi da osećate da postoji neko ko posmatra. Niko neće stajati beskrajno dugo i čekati da uradite nešto dobro. Ako želite da uradite nešto dobro, učinite to na vreme. Ako su vaše molitve i meditacije neformalne, to ne znači da ste vi loši. Ali na početku našeg duhovnog života nećemo steći intenzitet od nečega što je neformalno. Utvrđen oblik i vreme će im pružiti čvrst temelj kao oslonac.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

25Molitva i meditacija su naši lekovi. Kao što odlazimo lekaru da bismo izlečili svoje telo, tako će nas molitva i meditacija izlečiti u unutrašnjem životu.

 

Evo u čemu je razlika između molitve i meditacije. Kada se molim, ja govorim a Bog sluša. Kada meditiram, Bog govori a ja slušam. Za svakoga je na početku važna molitva. Meditacija dolazi kasnije. Sa molitvom individualno izrastamo u božansku uzvišenost. Kad god se molimo, prisutna je suptilna želja za nečim. Možemo to da nazovemo težnjom, jer se molimo da postanemo dobri, da kažemo nešto dobro, da uradimo nešto dobro, da steknemo nešto božansko što ne posedujemo, ili da se oslobodimo sumnje, ljubomore, straha i tako dalje. U meditaciji to ne radimo. Jedino sebi svesno omogućavamo da uđemo u sjaj svetlosti, ili prizivamo univerzalnu Svetlost da preobrazi naše neznanje u mudrost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božaneki heroj"

 

 

25Težnja je i unutar molitve i unutar meditacije.

 

Onaj ko se moli oseća unutrašnji vapaj da dosegne Boga, da ostvari Boga. Kada se molimo, idemo naviše, naviše, naviše. Onaj ko meditira oseća potrebu da dovede Božansku Svest pravo u svoje biće, u svoju sopstvenu svest. Težnja je jedini ključ i za molitvu i za meditaciju. Ili mi dosežemo Boga ili On silazi k nama. Konačno, to je isto. Bog živi na trećem spratu, ali kada siđe na prvi sprat, On je i dalje isti Bog. Jedan tragalac može da ode gore i da Ga dosegne; drugi može da Ga prizove dole.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

25Meditacija je prosvetljenje. Ona prosvetljava naše srce.

 

Kada se u našem srcu dogodi prosvetljenje, tada osećaj nesigurnosti i oskudice nestaju iz njega. Tada pevamo pesmu nerazdvojnog jedinstva sa Univerzalnom i Transcendentalnom Svešću. Kada je naše srce prosvetljeno, ono što je konačno u nama ulazi u Beskonačno i postaje sama Beskonačnost. Vekovna ograničenja nas napuštaju i dočekuje nas sloboda beskrajne Istine i Svetlosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 11