Karma i zdravlje

Pitanje: Koliko bolesti potiče od karme, a koliko od fizičkih faktora?
Šri Činmoj: To je veoma komplikovano pitanje. Ponekad pojedinac nema snažnu konstituciju, bilo usled naslednih faktora, bilo usled nedostatka hrane u detinjstvu. Zato on često poboleva. A ponekad loše sile uživaju da napadaju neku dušu koja teži. One znaju da tu osobu ne mogu da unište, ali mogu da neprekidno odlažu njen napredak, njena dostignuća i uspeh. Ako nas ujutru boli glava ili stomak, kako onda da dobro meditiramo?
Zato, kad vidimo da smo napadnuti, moramo da budemo posebno oprezni. Ako nismo sve vreme svesni i pažljivi, onda se otvaramo za loše sile. U nekim slučajevima nas loše sile napadaju zato što ih gajimo. Na primer, rano ujutru dopustimo da se izložimo hladnoći. Znamo da ćemo se za nekoliko minuta prehladiti i patiti, ali svejedno dopuštamo da nam je hladno. Možete to nazvati lenjošću, a možete i saradnjom sa neprijateljskim silama. Ponekad, kada nas neprijateljske sile napadnu, mi se na neki perverzan način radujemo i onda je to beznadežan slučaj.
Ali, čak i ako smo oprezni, loše sile mogu da nas napadnu. Zaključali smo vrata, ali čak i tada neprijateljske sile pokušavaju da uđu i ukradu nešto od nas. Međutim, ako ostavljamo vrata i prozore otvorene, onda one imaju više prilike da nas napadnu. Ako smo oprezni i pažljivi, onda loše sile imaju manje prilika za napad.
Ima nekih neuravnoteženih osoba koje osećaju da će ostvariti Boga ako budu lutale ulicama poput skitnica, ako budu mučile svoje telo i ako ostanu slabe. Oni smatraju da je njihova fizička slabost prethodnik Bogoostvarenja. Veliki Gospod Buda je pokušao da krene putem samoumrtvljavanja, ali je došao do zaključka da je srednji put, bez krajnosti, najbolji. Treba da budemo normalni; treba da budemo zdravi u svom svakodnevnom životu. Nije tačno da je težnja jedna stvar, a naše fizičko telo nešto drugo. Težnja našeg srca i naše fizičko telo idu zajedno; fizička težnja i psihička težnja mogu i moraju da idu zajedno.
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 14