Karma i duša

Pitanje: Kakva je veza duše sa prošlom i budućom karmom?
Šri Činmoj: Zapravo, karma i ne može da se dublje razume po strani od duše. Karma i postoji radi rasta duše. Siguran sam da znaš šta reč “karma” znači. To je sanskritska reč, izvedena iz korena “kri”, činiti. Sve što učinimo, kažemo ili pomislimo je karma. Univerzumom vlada zakon koji nazivamo zakonom karme. Ti si čitao mnogo o zakonu karme, tako da ne moram da ga ovde objašnjavam; jedino ću reći da sve što učinimo ili pomislimo ostavlja otisak na naše kauzalno telo i donosi određene rezultate.

U isto vreme, duša je iznad mreža uzroka i posledice. Ona je veza između onog što prethodi i onog što sledi. Ona je obogaćena svim iskustvima koja ličnost stiče kroz zakon karme.

 

izvor: Šri Činmoj, "Mudrost"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 11