Kako nadoknaditi loše postupke iz prošlosti

Pitanje: Kako da se tragalac pomiri sa posledicama svojih grešaka iz prošlosti?
Šri Činmoj: Tragalac jedino može da se trudi da učini pravu stvar, da nastoji da ostvari Boga. On sam je nesavršen, ali zna da postoji Neko ko je savršen, a to je Bog. Pravi tragalac oseća da će, tek ako bude mogao da pođe Bogu i dobije svetlost i ako bude u stanju da preobrazi svoj sopstveni život, moći da pomogne i drugima kojima je prouzrokovao patnju. Zato što je bio u neznanju, učinio je nešto pogrešno. Ako hoće da nečim nadoknadi loše stvari koje je učinio u prošlosti, najpre mora da stekne nešto više ili nadmoćnije od onoga što je imao, a to nešto može da dobije jedino od Boga. Dakle, kad dobije Mir, Ljubav i Svetlost od Boga, moći će da to ponudi onima čiju je patnju prouzrokovao. To je najbolje što može da učini za njih.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Pedeset brodova slobode do jedne Zlatne Obale", deo 2

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 4