Duhovnost nas oslobađa karme

Karma je sanskritska reč koja znači delovanje. U filozofiji Gospoda Bude zakon karme ima izuzetno značajnu ulogu. Na svim duhovnim stazama moramo do izvesne mere prihvatiti zakon karme. U današnje vreme je zakon karme suštinski, zato što se ljudi još uvek odaju zadovoljstvima neznanja. Ali kad ozbiljno i potpuno uđemo u more duhovnosti, zakon karme neće uvek neizbežno važiti.

„Što si posejao, to ćeš i požnjeti“ , to je ono što nam kaže zakon karme. Ali ko nas je inspirisao da sejemo? Ako nas je inspirisala neka nebožanska sila, naravno da ćemo onda požnjeti nešto štetno i razorno. Ako, međutim, nakon što smo učinili nešto pogrešno  potrčimo najvišoj sili, Svevišnjem, On će nam odmah priteći u pomoć. Dete učini nešto loše, ali odmah trči svom ocu da izbegne kaznu za svoja dela. Ono zna da ga otac može zaštititi jer je otac veoma moćan.

Prošlost nam nije dala ono što smo želeli, pa zašto bismo se onda osvrtali unazad? Ako ono što je bilo juče smatramo karmom, onda ćemo ovo što se dešava danas shvatiti kao njen rezultat. Ali ako današnji rezultat nije zadovoljavajući, onda moramo promeniti perspektivu. Moramo današnjicu smatrati karmom, a sutrašnjicu njenim rezultatom. Juče smo bili nesvesni, nebožanski, animalni; danas smo postali božanski, svesni i težeći. I naravno, kao posledica naše karme, sutrašnje zlatno svitanje će biti ispunjujuće.

U duhovnom svetu, ako je aspirant već uspostavio unutrašnju vezu sa nekim velikim duhovnim učiteljem, onda će većina njegovih loših dela biti poništena beskonačnom Milošću Svevišnjeg. U isto vreme, većina njegovih božanskih karmičkih dela će trenutno uroditi plodom. To je zato što Učitelj može da ujedini težnju tragaoca sa božanskom Milošću, koja je svemoguća sila Svevišnjeg. Ako ne postoji posrednik, ako nema Učitelja, onda aspirant, uprkos tome što čini dobre, božanske stvari, mora stalno da čeka da bi se rezultat njegovih dela pojavio. Danas nešto posejemo, a onda moramo da čekati na žetvu. Ali ako Unutrašnji Pilot svesno teži u nama i ako smo mi svesni Unutrašnjeg Pilota, onda ćemo videti da naša božanska karma trenutno donosi plodove.

 

Izvor: Šri Činmoj, „Listovi drveta života“

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 5